TE-palvelut

Elinikäisen ohjauksen kehittäminen

Elinikäisen ohjauksen kehittäminen

KEHA-keskus koordinoi kansallista urasuunnittelutaitojen edistämishanketta ja ohjausosaamista vahvistavaa kokonaisuutta vuosien 2022–2024 aikana.

Urasuunnittelutaitojen edistämishanke

Urasuunnittelutaitojen edistämishankkeessa rakennetaan kansallinen urasuunnittelutaitojen viitekehys yhteistyössä ohjausalan eri tahojen asiantuntijoiden kanssa. Hankkeessa myös mahdollistetaan kehittämiskokeiluja urasuunnittelutaitojen viitekehyksen mukaisten käytäntöjen tukemiseksi.

Ohjausosaamisen kokonaisuus

Ohjausosaamisen kokonaisuudessa tarjotaan täydennyskoulutuksia digitaidoista, ekologisesti kestävästä kehityksestä (vihreä siirtymä) sekä yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Koulutusten kohderyhmänä ovat uraohjausta antavat henkilöt työskentelyorganisaatiosta riippumatta. Koulutuksia tarjotaan syksystä 2023 lähtien vuoden 2024 loppuun.

Kokonaisuudessa tarkastellaan ohjausalan koulutusten rakenteita ja sisältöjä sekä näihin liittyviä kehittämistarpeita. KEHA-keskus on hankkinut ohjausalan koulutusten nykytilaa arvioivan laajan selvityksen, joka valmistuu alkuvuonna 2024. Ohjausosaamisen kokonaisuudessa laaditaan lisäksi ohjausosaamisen ydin- ja erikoisosaamisen kuvaukset, joiden avulla niin ohjaustyötä tekevien kuin ohjauspalveluita tarjoavien organisaatioiden on mahdollista kuvata osaamistaan ja arvioida osaamistarpeitaan entistä täsmällisemmin. Osaamiskuvauksia tarkastellaan myös suhteessa ohjausalan nykyiseen koulutustarjontaan.

Kehittämiskokonaisuudet perustuvat Elinikäisen ohjauksen strategian 2020–2023 tavoitteisiin sekä Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen linjauksiin. Rahoitus näihin kokonaisuuksiin tulee Suomen kestävän kasvun ohjelman perusteella EU:n elpymisvälineestä NextGenerationEU (RRF-rahoitus).

Aiheesta muualla

Lisätietoa elinikäisen ohjauksen valtakunnallisesta kehittämisestä 2022–2024 (peda.net)

Lisätietoa elinikäisen ohjauksen kokonaisuudesta (tem.fi)