TE-palvelut

Elinikäisen ohjauksen kehittäminen

Elinikäisen ohjauksen kehittäminen

KEHA-keskus koordinoi kansallista urasuunnittelutaitojen edistämishanketta ja ohjausosaamista vahvistavaa kokonaisuutta vuosien 2022–2024 aikana.

Urasuunnittelutaitojen edistämishanke

Urasuunnittelutaitojen edistämishankkeessa on rakennettu kansallinen urasuunnittelutaitojen viitekehys yhteistyössä ohjausalan eri tahojen asiantuntijoiden kanssa. Viitekehystä varten tilattiin myös laaja taustaselvitys. Lisäksi hankkeessa tuotetaan kansalliseen urasuunnittelutaitojen viitekehykseen perustuva arviointikehikko, matalan kynnyksen digitaalinen itsearviointityökalu sekä saavutettavia, laadukkaita ja vaikuttavia tukimateriaaleja ja kohtaamis- ja koulutustilaisuuksia. 

Ohjausosaamisen kokonaisuus

Ohjausosaamisen kokonaisuudessa tarjotaan ohjaajille täydennyskoulutuksia digitaidoista, ekologisesti kestävästä kehityksestä sekä yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Kokonaisuudessa ohjausosaamista tarkastellaan myös ohjausalan osaamistarpeiden ja koulutustarjonnan näkökulmasta. Yhteiskehittämisprosessin pohjalta laaditut ydin- ja erikoisosaamisen kuvaukset valmistuivat syksyllä 2023. KEHA-keskus on myös hankkinut ohjausalan koulutusten nykytilaa arvioivan laajan selvityksen, joka valmistuu vuonna 2024. 

Tausta ja lisätiedot

Kehittämiskokonaisuudet perustuvat Elinikäisen ohjauksen strategian 2020–2023 tavoitteisiin sekä Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen linjauksiin. Kokonaisuudet rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Recovery and Resilience Facility, RRF) osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. 

Aiheesta muualla

Lisätietoa elinikäisen ohjauksen valtakunnallisesta kehittämisestä 2022–2024 (peda.net)

Lisätietoa elinikäisen ohjauksen kokonaisuudesta (tem.fi)