Tehtävät ja palvelut

Hallinto- ja kehittämistehtävät

Hallinto- ja kehittämistehtävät

Yhteiset prosessit tuovat säästöjä ja selkeyttä. Hallinto- ja kehittämistehtäviämme 31 virastolle ja noin 8 000 henkilölle ovat:

 • Henkilöstöpalvelut
  • Työnantajatoiminta
  • Palvelussuhdeasiat
  • Henkilöstösuunnittelu
  • Rekrytoinnin tuki
  • Työsuojelu, työterveys ja työhyvinvointi
 • Lakipalvelut
  • Takaisinperinnät
  • Virkamieslakiin liittyvät lakipalvelut
  • ELY-keskusten eräät juridiset palvelut
 • Talouspalvelut
  • Sisäinen laskenta ja raportointi
  • Menojen ja tulojen käsittely
  • Kirjanpito
  • Matkahallinto
  • ELY-keskusten yhteinen taloussuunnittelu ja -seuranta
  • Työllisyysmäärärahojen seuranta
 • Toimitilapalvelut
  • Toimitila-asiat
  • Virastopalvelut
  • Toimintamenohankinnat
 • ICT-palvelut
  • Digitaalisten ratkaisujen kehittäminen
  • IT-palveluiden hallinta ja tuki
  • Teknologiat, alustat ja tietojärjestelmät
  • Perustietotekniikkapalveluiden järjestäminen
  • Verkko- ja mediapalvelut
 • Maksatuspalvelut
  • ELY-keskusten ja TE-toimistojen tekemät sopimukset, valtionavustukset, tuet ja korvaukset
 • Toiminnan kehittäminen ja johtamisen tuki
  • Aluekehittämisen ja strategiatyön tuki
  • Tulossuunnittelu
  • Ennakointityö
  • Varautuminen
  • Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
  • Sisäinen tarkastus
  • Asiakkuus ja laatutyö
  • Osaamisen ja johtamisen kehittäminen
  • Palvelujen ja prosessien kehittäminen
  • Valtakunnallinen viestintä
 • Tiedonhallintapalvelut
  • Tiedonhallinnon ohjaus ja kehittäminen
  • Asianhallinta
  • Arkistointi
  • Tietojen luovutukset
  • Tietosuoja