Tehtävät ja palvelut

Tehtävät ja palvelut

Tehtävät ja palvelut

KEHA-keskuksen tehtävänä on myötävaikuttaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen tulostavoitteiden toteutumista.
Järjestämme ja tuotamme yhteisiä kehittämis- ja hallintopalveluja yhteistyössä virastojen, ministeriöiden ja muiden ohjaavien tahojen strategioiden sekä ohjauksen mukaisesti.

Ohjaamme ja tuemme ELY-keskuksia ja TE-toimistoja myös hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisessa ja toiminnan toteutumisen seurannassa.

Tehtäviimme kuuluu TE-palvelujen sekä virastojen digitalisaation kehittäminen ja järjestäminen.

Hoidamme virastojen päätösten ja sopimusten mukaisten valtionapujen, erilaisten korvausten ja avustusten maksamisen, käytön valvonnan sekä takaisinperinnän.

Tuotamme ohjaaville ministeriöille ja keskusvirastoille ohjaustehtävässä tarvittavia talous- ja henkilöstöhallinnon raportteja.

Osallistumme 1.3.2023 hyväksytyn TE-palvelujen uudistuksen toimeenpanoon. Varmistamme omalta osaltamme sen, että keskeiset toiminnot ja palvelut ovat toimintavalmiita sekä tarjottavissa KEHA-keskuksesta, kun järjestämisvastuu siirtyy kunnille ja työllisyysalueille 1.1.2025.

Lue lisää

Julkisen hallinnon uudistamisen strategia (pdf)