Tiedolla johtaminen

ELY-keskukset

ELY-keskusten tiedolla johtaminen

Kustannusvaikuttavien menetelmien ja parhaiden käytäntöjen käyttöönotto vaatii ajantasaista ja riittävän tarkkaa tietoa palveluiden tuotannosta, asiakas- ja henkilöstötyytyväisyydestä sekä kustannuksista.

Kehittämistyötä tietopohjan parantamiseksi tarvitaan aina, mutta jo nyt olemassa olevaa tietoa voidaan hyödyntää virastojen johtamisessa tehokkaammin. Tämä vaatii uudenlaista kyvykkyyttä ja yhteistyötä ohjaavien ministeriöiden ja tiedon keräämisestä sekä tuottamisesta vastaavien virastojen, kuten KEHA-keskuksen ja ELY-keskusten välillä.

Tavoiteltaviin tavoitteisiin tähtääviä toimenpiteitä asiakkaiden sekä virastojen näkökulmasta kestävällä tavalla ja ihmiset huomioiden seurataan vaikuttavuustiedon avulla. Hyvien käytäntöjen ja yksikkökustannusten reaaliaikaisten julkaisujen avulla voimme edistää tehokkaiden toimintamallien leviämistä virastojen välillä.

Vaikuttavuustietoa ELY-keskusten Johdon työpöytä -ratkaisulla

Tietopohjan parantaminen, tiedon jalostaminen sekä hyödyntäminen päätöksenteon tueksi aloitettiin vuonna 2021.  Kehitystyötä tehdään pilotoimalla sekä tekemällä tietopohjan parantamiseen tähtääviä uudenlaisia kokeiluita. Kehitystyön ytimessä on tietoalusta Mylly tuotteemme.

Valmistuneita toteutuksia ovat esimerkiksi ELY-keskusten palkkabudjettiratkaisu, jolla voidaan suunnitella henkilöstöresurssien käyttöä tai tilinpäätösaineiston analyysiratkaisut, joita hyödynnetään tilinpäätöksen tekemisessä sekä tulevan vuoden resurssisuunnittelussa.