Tietoa meistä

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely KEHA-keskuksessa

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan lakisääteisten tehtävien hoitamiseen, palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon.

KEHA-keskuksen verkkopalveluiden käyttö on vapaaehtoista eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muissa kuin esitetyissä käyttötarkoituksissa. Esimerkiksi mahdollisissa uutiskirjetilauksissa pyydetään tilaajan sähköpostiosoite, jotta uutiset voidaan lähettää sähköisessä muodossa tilaajalle.

Tietoja käsittelevät KEHA-keskuksen työntekijät sekä palveluja tuottavat yhteistyökumppanit alihankkijoineen ja joiden kanssa KEHA-keskus on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Tietoja säilytetään ainoastaan sen aikaa, kun se on tehtävän kannalta olennaista tai sen mukaan mitä säilytysajoista on erikseen säädetty.

Palveluiden käyttäjän oikeudet

Palveluiden käyttäjänä sinulla on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle.

1. Oikeus tarkistaa omat tiedot
Voit pyytää ja saada nähtäväksesi palveluihin tallennetut henkilötietosi lähettämällä allekirjoitetun tietopyyntölomakkeen kirjeellä tai sähköpostitse KEHA-keskuksen kirjaamoon osoitteella kirjaamo.keha@ely-keskus.fi.
KEHA-keskuksen tietopyyntölomake (pdf)

2. Tietojen oikaiseminen tai täydennys
Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme sinua kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten. Lähetä kirjallinen tietojen oikaisupyyntö KEHA-keskuksen kirjaamoon.

3. Käsittelyn rajoittaminen
Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

4. Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön
Voit kirjallisesti pyytää KEHA-keskusta poistamaan tietosi palvelusta. Uutiskirjeissä tilauksen lopetus onnistuu kirjeen lopussa olevan toiminnon kautta.

5. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu
Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.
Tietosuojavaltuutetun toimisto (tietosuoja.fi)

Yhteystiedot

Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä saat sähköpostitse osoitteella tietosuoja.keha@ely-keskus.fi.

Tietosuojaselosteet