Digitalisaatio ja tieto

Kehittämis- ja projektisalkun hallintapalvelu

Kehittämis- ja projektisalkun hallintapalvelu

Kehittämisen tulee pohjautua voimassa olevaan strategiaan.

Vastaamme

  • kehittämis- ja projektisalkun hallinnasta, jolla varmistamme sen, että digitalisaation ja IT-kehittämiseen liittyvät kohteet priorisoidaan ja arvotetaan ja toteutetaan kustannustehokkailla toteutusmalleilla. Päätavoitteena on optimoida projektisalkussa olevien projektien kokonaishyödyt toiminnalle.
  • raportoinnista ja laadunvarmistuksesta asiakkaillemme.

Teemme hallintaa yhdessä ohjaavien tahojen sekä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa. Asiakkainamme on myös lukuisa määrä muita, pääsääntöisesti valtionhallinnon toimijoita.

Kehittämistoimenpiteiden vuosivolyymi on noin 25 miljoonaa euroa.

Kehittämissalkussa on kehittämispyrkimyksiä arvioitavana mahdollista projektointia varten keskimäärin noin 30 – 40 ehdotusta kuukaudessa. Yhteisessä projektisalkussa on aktiivisia toimeksiantoja (ostopalvelusopimuksia) toteutuksessa keskimäärin noin 170 kpl, Näistä toimeksiannoista rakentuu erilaajuiset kehittämiskokonaisuudet ja projektit, joita projektisalkussa on toteutuksessa 30–40 eri asiakassuuntiin.