Työvoima ja kotoutuminen

Kotoutumisen edistäminen

Kotoutumisen edistäminen KEHA-keskuksessa

Kotoutuminen on maahanmuuttajan yksilöllinen prosessi, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa. Päämääränä on, että maahanmuuttaja tuntee olevansa yhteiskunnan aktiivinen ja täysivaltainen jäsen ja omaksuu yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Samalla kun hän tutustuu uuden asuinmaansa kielelliseen ja kulttuuriseen ympäristöön, tuetaan myös mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen. Vastavuoroisesti vastaanottava yhteiskunta saa uusia vaikutteita ja monimuotoistuu.

Kotoutumisen edistämisellä tuetaan maahanmuuttajan kotoutumista tarjoamalla erilaisia palveluja ja edistämällä yhteiskunnan vastaanottavuutta. KEHA-keskuksen kotoutumisen edistämisen toiminnot käynnistyvät koko laajuudessaan kotoutumislain kokonaisuudistuksen astuessa voimaan 1.1.2025.

Tehtävämme kotoutumisen edistämiseksi 2023-2024 ovat mm.

 • Kehitämme Kotoutumisen asiakastietojärjestelmää “Koto-digi” -hankkeessa (AMIF). Järjestelmän palvelut parantavat myös tiedonvaihtoa kotoutumisen toimijoiden välillä ja tukevat tiedolla johtamista. Koto-digi-järjestelmä voidaan ottaa kunnissa käyttöön 1.1.2025 lähtien.
 • Kehitämme osaamista TE-hallinnossa
 • Teemme verkostotyötä ja koordinoimme kotoutumisen edistämisen verkostoja
 • Kehitämme Työmarkkinatorin asiakastietojärjestelmää huomioiden kotoutuja-asiakkaat
 • Ylläpidämme ja kehitämme Koulutusportti-tietojärjestelmää
 • Vahvistamme monikielistä viranomaisviestintää TE-hallinnossa

Tehtävämme kotoutumisen edistämiseksi vuodesta 2025 alkaen ovat mm.

 • Seuraamme ja arvioimme kotoutumisen edistämisen tuloksellisuutta ja toimivuutta sekä tuotamme sitä koskevaa tietoa.
 • Tarjoamme valtakunnallista osaamisen ja palveluiden kehittämis- ja palveluiden yhteensovittamisen tukea kotoutumisen edistämisessä.
 • Annamme valtakunnallista neuvontaa sekä tukea kuntien ja muiden kotoutumisen edistämisen toimijoiden kotoutumisen ja asettautumisen edistämisessä  
 • Tehtäviimme kuuluu kotoutumislain 9 luvussa säädetyt tietojärjestelmän rekisterinpitoon liittyvät tehtävät
 • Vastaamme kotoutumisen edistämisen valtakunnallisen tietovarannon ja asiakastietojärjestelmäkokonaisuuden kehittämisestä ja ylläpidosta. Koto-digi-järjestelmän käyttövelvoite tulee kunnissa voimaan 1.1.2027 lähtien. Tuemme ja ohjeistamme kuntia järjestelmän käyttöönotossa ja järjestelmästä saatavan tiedon hyödyntämisessä osana kotoutumisen tiedolla johtamista.
 • Ylläpidämme ja kehitämme Koulutusportti-tietojärjestelmää
 • Toimimme valtionavustuslain 12 §:ssä tarkoitetussa tehtävässä valtionapuviranomaisena kotoutumisen edistämiseen liittyvien tehtävien osalta
 • Tuotamme valtakunnallisen monikielisen viranomaisasioinnin, materiaalin ja viestinnän muun muassa työvoimaviranomaisten ja kuntien muiden viranomaisten käyttöön.

KEHA-keskuksessa vastaamme myös pakolaisten vastaanoton korvausten maksatuksista

 • Maahanmuuton korvaukset kunnille ja hyvinvointialueille
 • Pakolaisten kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuet
 • Laskennallisen korvauksen lisäosan pakolaisia vastaanottaville kunnille
 • Lisätuen kuntien kotoutumiseen liittyvissä tehtävissä toimivan uuden työntekijän palkkaamiseen
 • Alaikäisenä yksin Suomessa olevien oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden edustajakorvauksen
  Lue lisää maksatuksesta ja siirry asioimaan (palveluportaali.keha-keskus.fi)