KEHA työnantajana

KEHA työnantajana

KEHA-keskus työnantajana

Töissä meillä

Katsomme tuloksia. Emme tekopaikkaa. Pyrimme näkemään toisemme hyvinä ja luottamuksen arvoisina. Kun työn tulos on hyvä, mitä väliä on paikalla? Saamme homman toimimaan avoimella viestinnällä sekä yhteisesti sovituilla pelisäännöillä, kokouskäytännöillä ja viestintäkanavilla.

KEHAlaiset arvostavat joustavia työskentelymahdollisuuksia. Työ ja perhe sopivat paremmin yhteen, ja saamme valita paikan, jossa syntyy paras tulos. Haluammekin jatkuvasti kehittää omaa työtä. Johtaminen on delegoivaa ja vastuuttavaa. Olemme edelläkävijöitä sähköisten palveluiden ja teknologian hyödyntämisessä.

Verkostossa työtä voidaan jakaa, se ei ole enää yhden harteilla. Kaikki haluavat jakaa hyviä ideoitaan muille ja kehittää työtapojaan. Sähköisesti tuettu, yhtenäinen toiminta tuottaa tasalaatuisempaa palvelua.

Alati muuttuvasta ja kehittyvästä toimialasta ja toimintaympäristöstämme johtuen tarjoamme henkilökunnallemme monipuolista ja -muotoista koulutusta. Osaamisen kehittäminen on lisäksi yksi keskeinen osa henkilöstön kanssa käytäviä kehityskeskusteluja. Kehittävät työtehtävät ja yhteistyö osaajien kanssa tarjoavat myös osaltaan mahdollisuuksia oman osaamisen kasvattamiseen.

Panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja työkykyyn

Työnantajana tarjoamme henkilöstölle laajat työterveyshuollon palvelut ja oma työhyvinvointiryhmämme kokoaa henkilöstön näkemykset työhyvinvointiin liittyviksi esityksiksi ja aloitteiksi.

Vuosittain tehtävällä työhyvinvointikyselyllä selvitetään henkilöstön mielipiteet johtamisesta ja esimiestyöstä, töiden organisoinnista, työolojen järjestelyistä ja osaamisen kehittämisestä. Työssä jaksamista tuetaan myös joustavin työaikajärjestelyin ja käytössämme ovat mm. liukuva työaika sekä etätyömahdollisuus. Muunlaista henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista tuemme varhaisen välittämisen toimintamallin mukaisesti.