Tiedolla johtaminen

TE- ja KOTO-palveluiden tiedolla johtaminen

TE- ja koto-palveluiden tiedolla johtaminen –hanke

TE- ja koto-palveluiden tiedolla johtaminen -hanke on käynnistynyt helmikuussa 2023 ja hankekausi jatkuu vuoden 2024 loppuun. Tämän jälkeen hankkeessa kehitetyt kyvykkyydet ja toiminnot siirtyvät osaksi KEHA-keskuksen pysyviä tehtäviä. Hankkeen keskeinen tavoite on varmistaa, että KEHA-keskuksella on vuodesta 2025 eteenpäin valmius vastata uudesta palvelujärjestelmästä tuleviin uusiin vaatimuksiin. Hanke koostuu kolmesta alaprojektista, joita edistetään hankekauden aikana tiiviissä yhteistyössä. 

Lisätietoja
Santtu Sundvall, hankepäällikkö
Miika Hakala, projektipäällikkö (Arviointi ja seuranta)
Eero Janhonen, projektipäällikkö (Tiedolla johtamisen tuki ja raportointi)
Sebastian Adolfsson, projektipäällikkö (Vaikutusten arviointi ja tulorekisteri)

TE- ja koto-palveluiden arviointi ja seuranta –alaprojekti

Alaprojektissa mallinnetaan ja kehitetään TE- ja koto-palveluiden valtakunnalliset ja alueelliset arviointiprosessit sekä niitä koskevat tietotuotteet. KEHA-keskus tulee v. 2025 eteenpäin arvioimaan työvoimapalveluiden tuloksellisuutta ja toimeenpanoa kerran vuodessa alueellisten ja valtakunnallisten asiantuntija-arvioiden avulla. Arvioinnit ovat kirjallisia analyysejä palvelujärjestelmän toimeenpanosta eri alueilla.  Arvioinnin tarkoituksena on seurata työ- ja elinkeinoministeriön TE- ja koto-palvelujärjestelmälle asettamien valtakunnallisen tavoitteiden edistymistä järjestämisvastuun edellytyksiä sekä yksittäisten lakisääteisten prosessien toimeenpanoa ja tuloksellisuutta. 
KEHA julkaisee jatkossa myös kerran vuodessa valtakunnallisen vuosikatsauksen kotoutumisen edistämisen, kansainvälisen rekrytoinnin ja työperäisen maahanmuuton tilanteesta. 

Raportointi ja tiedolla johtamisen tuki –alaprojekti

Hanke vastaa vuodesta 2025 eteenpäin kaikille työvoimaviranomaisille keskitetysti tarjottavan digitaalisen raportointikokonaisuuden kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Raportointikokonaisuudella mahdollistaa kaikkien TE-palveluiden järjestämisen kannalta keskeisten perustoimintojen seurannan niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. Raportit pitävät sisällään lukuisia visualisointeja ja suodattimia, joiden avulla pystytään luomaan nopeasti kokonaiskuva yksittäisen työllisyysalueen, kunnan, tiimin tai asiantuntijan tilanteesta. 

Järjestelmä rakennetaan KEHA-keskuksen Mylly tietoalustan päälle. Valtion tarjoaman ratkaisun avulla pyritään keventämään kuntien omaa tarvetta kehittää erityyppisiä paikallisia raportointiratkaisuja. 

Vaikutusten mittaaminen ja tulorekisteri –alaprojekti

Vuodesta 2025 eteenpäin KEHA-keskuksella on lakiin perustuva oikeus hyödyntää Verottajan Tulotietorekisterin sisältämiä tietoja työvoimapalveluiden tuloksellisuuden arvioinnin tukena. Hanke vastaa tulorekisteritiedon kytkemisestä osaksi erityyppisten työvoimapalveluiden säännöllistä sijoittumisseurantaa sekä muuta tiedolla johtamista. Tulorekisteritieto mahdollistaa jatkossa myös tarkemmat analyysit erilaisten palvelutapahtumien tuloksellisuudesta.