Työvoima ja kotoutuminen

Monialaisten palvelujen tuki

Monialaisten palvelujen tuki

Monialaisten palvelujen valtakunnallinen tukirakenne toimii KEHA-keskuksessa. Tukirakenne mahdollistaa monialaisten palvelujen kehittämisen sekä moniammatillisen työn tuen asiantuntijoille. Tehtävänä on tukea verkostotyön periaattein Ohjaamojen, työllistymistä edistävien monialaisten yhteispalvelujen (TYP), maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen sekä maahan muuttaneiden osaamiskeskusten toimintaa. Rakenne on osa laajempia toimia, joilla monialaisia palveluja kehitetään ja tuetaan valtakunnallisesti lähivuosien aikana.

Monialaisten palvelujen viisihenkinen tukitiimi työskentelee tiiviisti yhdessä monialaisten verkostojen kanssa. Tiimi tarjoaa tukea kaikille näissä verkostoissa toimiville heidän taustaorganisaatiostaan riippumatta. Yhteistyöverkostoihin kuuluu toimijoita paitsi TE-palveluista myös esimerkiksi Kelasta, kunnista, oppilaitoksista, järjestöistä ja yrityksistä.

Tehtävänä on:

  • Kehittää monialaisten palvelujen työkulttuuria - arvot, asenteet ja tavoitteet.
  • Määritellä yhdessä kumppaneiden kanssa osaamisen tavoitteita. Vahvistaa monialaista työtä tekevien verkostojen osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia, painopisteenä monialaisen työn johtamisen tuki.
  • Luoda mahdollisuuksia vertaisoppimiseen ja tarjota välineitä keskinäiseen tiedonvaihtoon.
  • Tuottaa tietoa, tukea verkostojensa tiedolla johtamista ja osallistaa tutkijoita poikkitieteelliseen vuoropuheluun.
  • Tukea tarpeen mukaan monialaisten palvelujen valtakunnallista viestintää.

Toiminnan tavoitteet määritetään KEHA-keskuksen tulosohjausprosessissa. Tukirakenteen työtä tukee ja ohjaa ohjausryhmä, jossa ovat edustettuna työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kuntaliitto.

Lisätietoja verkostoista

Ohjaamot

TYP

TYP-toimintamalli sovittaa työttömän tarvitsemat palvelut yhteen (tem.fi)

Tietoa alueellisesta TYP-toiminnasta on löydettävissä TE-toimistojen, kuntien ja työllisyyden kuntakokeilujen verkkosivuilta.

Maahanmuutto

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut (kotoutuminen.fi)

Yhteystiedot

 

  • Titta Korpilauri, johtava asiantuntija, p. 0295 024 974
  • Henna Vilve, kehittämisasiantuntija, p. 0295 026 656
  • Riia Mantsinen, kehittämisasiantuntija, p. 0295 020 042
  • Anne Ojala, kehittämisasiantuntija, p. 0295 037 012
  • Anne Välimaa, kehittämisasiantuntija, p. 0295 021 245

Ole meihin rohkeasti yhteydessä! Tavoitat meidät parhaiten sähköpostitse kehittamispalvelut.keha@ely-keskus.fi.