Koto-digi hanke

Koto-digin kehitystyö

Koto-digi-hankkeen kehitystyö

Koto-digi-hankkeessa kehitetään kotoutumisen asiakastietojärjestelmää, joka tukevat kotoutumisen asiakastyötä kunnissa ja parantavat tiedonvaihtoa kotoutumisen toimijoiden välillä.

Kotoutumisen asiakastietojärjestelmän kehitystyöhön kuuluvat selvitykset ja haastattelutilaisuudet kuntien, hyvinvointialueiden ja ELY-keskusten tarpeista ja toiveista kehitteillä olevaa järjestelmää kohtaan. Järjestelmä kehitetään täyttämään 1.1.2025 voimaan tulevan, uudistuvan kotoutumislain mukaiset vaatimukset.

 

Kotoutumisen viitearkkitehtuuri tukee kuntien kotoutumista edistävää työtä

Kotoutumisen asiakastietojärjestelmän kehittämisen tueksi on toteutettu kuntien kotoutumispalvelujen viitearkkitehtuuri. Kehys sisältää kuvauksia, joita voidaan soveltaa kuntien kokonaisarkkitehtuuri- ja tiedonhallintamallityössä tarvittavien muutosten edistämiseksi.

Viitearkkitehtuurissa kuvataan kotoutumisen erilaisia palveluprosesseja ja toimijoiden sekä tietojärjestelmien välistä vuorovaikutusta. Viitearkkitehtuurin kokonaisuus on julkaistu kotoutumisen kumppanuusalustalla syyskuussa 2023.

Kuntien kotoutumisen edistämisen viitearkkitehtuuri (pdf)

Kotoutumisen asiakastietojärjestelmä on osa tiedolla johtamisen kehittämistä

Koto-digi-hankkeeseen sisältyy tiedolla johtamisen projekti, jonka tarkoitus on varmistaa, että valtakunnallinen Kotoutumisen asiakastietojärjestelmä tuottaa tulevaisuudessa systemaattista ja kattavaa seuranta- ja arviointitietoa kotoutumisesta ja sen edistämisestä. Seurantatyökalut toteutetaan KEHA-keskuksen Mylly-tietoalustalle ja ne tarjotaan kuntien ja hyvinvointialueiden käyttöön.

Koto-digi-hankkeessa kehitettävä Kotoutumisen asiakastietojärjestelmä suunnitellaan siten, että se tuo lisäarvoa kotoutumisen seurantaan ja arviointiin kunnallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.