Monialaisen yhteistyön johtamisen päivät

 

 

Monialaisen yhteistyön johtamisen päivät 30. - 31.1.2024

Kiitos kaikille tilaisuuteen osallistuneille!

Tapahtuma tarjosi monialaisten palvelujen johtajille tukea verkostotyön kehittämiseen toimintaympäristön muuttuessa. Ajankohtaisen tiedon ja verkostoitumismahdollisuuksien lisäksi päiviltä sai konkreettisia työkaluja oman johtajuuden ja monialaisen yhteistyön kehittämiseen.

Tapahtuma oli kohdennettu erityisesti Ohjaamojen, työllistymistä edistävien monialaisten yhteispalvelujen (TYP), maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen sekä maahan muuttaneiden osaamiskeskusten johtajille, esihenkilöille, koordinaattoreille ja kehittäjille sidosryhmineen.


 

 

Lisätietoja

KEHA-keskuksen monialaisten palvelujen tukitiimi, kehittamispalvelut.keha@ely-keskus.fi