Kotoutumisen edistäminen

Koto-digi hanke

Koto-digi-hanke

Kotoutumisen valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut

KEHA-keskuksen Koto-digi-hankkeessa kehitetään kotoutumisen valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut, jotka voidaan ottaa kunnissa käyttöön 1.1.2025 lähtien. Tietojärjestelmäpalveluiden tarkoitus on tukea kuntien kotoutumisen asiakastyötä, parantaa tiedonvaihtoa kotoutumisen toimijoiden välillä ja tuottaa tietoa kotoutumisen tiedolla johtamista varten kunnallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.

Koto-digi-asiakastietojärjestelmää käytetään kuntien kotoutumispalveluissa. Asiakastietojärjestelmä tukee erityisesti kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoa ja palveluihin ohjausta.

Koto-digi-järjestelmän tietorakenne harmonisoidaan TE-palveluiden tietojärjestelmän kanssa tietojen luovutusten tehostamiseksi ja kotoutumisen tiedolla johtamisen yksinkertaistamiseksi. Lisäksi järjestelmään kehitetään mahdollisuuksia erilaisten tietovarantojen, yhdyspintojen ja laajennusten hyödyntämiseen kuntakentällä.

Koto-digi-järjestelmäpalveluiden käytöstä säädetään uudessa kotoutumislaissa. Kuntia koskeva käyttövelvoite astuu voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2027. KEHA-keskus vastaa tietojärjestelmän rakentamisesta, ylläpidosta ja niihin liittyvistä kustannuksista. Järjestelmän käyttö on kunnille maksutonta.

Järjestelmäkehityshanke toteutetaan osana työ- ja elinkeinoministeriön Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelmaa, Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) rahoituksella.

Päivitämme hankkeen tietoja myös työ- ja elinkeinoministeriön kotoutuminen.fi sivustolla.

Kotoutuminen.fi -sivustolla on myös hankkeemme valtakunnallisen tietojärjestelmän Usein kysytyt kysymykset -palsta

 

 

 

 

Euroopan unionin rahoittama