Digitaalinen palveluväylä yhdistää jäsenmaat

EU:n sisämarkkinat mahdollistavat ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaan liikkumisen ja tarjoavat näin uusia mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille.

Vuoden 2018 lopussa tuli voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Digitaalisesta palveluväylästä (Single Digital Gateway, SDG).

Suomessa asetuksen täytäntöönpanovastuu jakautuu laajalle valtionhallintoon koskien useita eri viranomaisia. KEHA-keskus toimii Suomen kansallisena koordinaattorina.

Digitaalinen palveluväylä tarjoaa vuoden 2023 loppuun mennessä kansalaisille ja yrityksille helppo pääsy tietoihin, menettelyihin sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin - Euroopan laajuisesta portaalista rajat ylittävästi.

Lisätietoja

  • Kansallinen koordinaattori Jarmo Kovero.
  • Koordinaattoritiimi: erityisasiantuntijat Kirsi Mikkonen ja Mervi Kylmänen-Paakki
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi