Valtakunnalliset asiakas- ja neuvontapalvelut

Valtakunnallisten asiakas- ja neuvontapalvelujen toiminnot käynnistyvät 1.1.2025 KEHA-keskukselle asetettujen uusien tehtävien myötä sekä TE24-palvelu-uudistuksen astuttua voimaan.

Valmistelua tehdään vuoden 2024 aikana kokonaiskonseptin laadinnalla, joka sisältää modernien, monikanavaisten digitaalisten teknologioiden valinnat sekä varsinaisten palvelusisältöjen suunnittelun. Rakentuvissa neuvontapalveluissa keskitytään ensisijaisesti täyttämään lainsäädännön asettamat minimivaatimukset ja tukemaan uusien, keskeisten palvelujen suorittamista.

Tarjoamme 1.1.2025 alkaen asiakas- ja neuvontapalveluita loppuvuonna 2024 tarkemmin täsmentyvistä ja muun muassa seuraavista kokonaisuuksista:

Henkilöasiakkaille

 • Yleisneuvonta työllisyys ja työttömyysturva asioissa
 • Kansainvälisyyteen liittyvä neuvonta ja ohjaus
 • Korvausten ja valtionapujen maksatukseen liittyvä neuvonta

Yrityksille ja työnantajille

 • Julkiset yritys- ja työnantajapalvelut ja velvoitteet
 • Yritysten perustaminen
 • Talousvaikeuksiin joutuneiden yritysten neuvonta
 • KV-rekrytoinnin työnantajaneuvonta
 • Korvausten ja valtionapujen maksatukseen liittyvä neuvonta

Viranomaisille

 • Työvoimaviranomaisten oikeudellinen tuki sekä muut neuvonta- ja tukipalvelut muun muassa Tuutti-palvelun kautta
 • Kuntien ja muiden kotoutumisen edistämisen toimijoiden tuki
 • Henkilöasiakkaiden työnhaun ja työttömyysturvan kysymyksissä viranomaistyötä edellyttävä yhteistyö