Digitalisaatio ja tieto

Kokonaisarkkitehtuurin hallinta

Kokonaisarkkitehtuurin hallinta

KEHA-keskus tuottaa arkkitehtuuripalveluita ELY-keskuksille ja TE-toimistoille toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisen tueksi. Arkkitehtuuripalveluiden avulla myös tuetaan ELY-keskuksia tiedonhallintalain (906/2019) (finlex.fi) velvoitteiden täyttämisessä tiedonhallinnan toimintaympäristön kuvausten osalta.

KEHA-keskuksen arkkitehtuuripalveluita ovat:

  • virastojen nykytilan kuvaaminen ja kuvausten ylläpito kattaen toiminnan, tiedot, tietojärjestelmä sekä näiden väliset yhteydet
  • viraston tavoitetilan kuvaaminen johtamisen, virastojen välisen yhteistyön sekä kehitysprojektien priorisoinnin tueksi
  • tietojärjestelmäprojektien arkkitehtuurituki sisältäen tietojärjestelmien arkkitehtuurin sekä järjestelmien välisten integraatioiden kuvaamisen
  • virastojen arkkitehtuuriperiaatteiden ylläpito sekä niiden noudattamisen valvonta
  • kansallisen yritysasiakastietovarannon toimivuudesta ja sisällöstä huolehtiminen
  • teknologioiden salkuttaminen sekä siihen liittyvä valvonta kehittämisprojekteissa
  • ELY-keskusten, TE-toimistojen sekä keskeisten yhteistyötahojen (Ruokavirasto, Väylävirasto, ohjaavat ministeriöt) arkkitehtuuriyhteistyön edistäminen ja hallinnointi