Tehtävät ja palvelut

Työvoima ja kotoutuminen

Työvoima ja kotoutuminen

Tuemme työvoima-, yritys- sekä kotoutumispalveluihin liittyvien palvelujen ja osaamisen kehittämistä ja tarjoamme neuvontapalveluja. Tehtäviimme kuuluu TE-palvelujen sähköisen asioinnin ja digitalisuuden sekä viranomaisten tarvitsemien tietojärjestelmien kehittäminen.

Asiakkainamme ovat ELY-keskusten, TE-toimistojen ja kuntien lisäksi henkilö- ja työnantaja-asiakkaat.

Parhaillaan on käynnissä TE-palveluiden järjestämistä sekä kotoutumislakia koskevat lakiuudistukset. Näiden toimeenpanoa lähestymme kokonaisuutena. Samassa yhteydessä KEHA-keskuksen tehtäviä uudistetaan siten, että KEHA-keskus jatkossa palvelee ja tekee yhteistyötä kuntien työvoima- ja kotoutumispalvelujen tuottamisessa.

Lue lisää uudistuksesta (tyomarkkinatori.fi)