Digitalisaatio ja tieto

Tietoalusta Mylly

Tietoalusta Mylly tuottaa ajantasaista ja analysoitua tietoa

​Toimintamme ja palvelujemme kehitys perustuu ennakointiin ja ajantasaiseen tietoon toimintaympäristöstämme, toiminnastamme ja asiakkaistamme.

Tietoalusta Mylly on KEHA-keskuksen toteuttama ja vuonna 2019 käyttöönotettu tiedon yhdistämisen ja analysoinnin Business Intelligence -ratkaisu. Sen keskiössä on tietovarasto, joka kerää tietoja ja yhdistää niitä eri tietolähteistä, tuottaen halutunlaista analysointitietoa erilaisin näkymin. Tietoalustan fyysinen rakenne on suunniteltu siten, että tietojen etsintä, summaus ja raportointi on tehokasta ja helppoa, eikä tietojen laajamittainen analysointi vaaranna taustalla olevien järjestelmien toimintaa.

Mylly tukee virastojen tietotarpeita sekä palvelujen ja prosessien kehittämistä että digitalisaatiota.  Se kokoaa johdon ja eri sidosryhmien tarpeisiin tietoa mm. taloudesta, henkilöstöstä ja palvelutoiminnasta. Järjestelmä sisältää sekä historian että ennakointiin perustuvaa vertailutietoa toimintaympäristöstä, asiakkaista sekä oman toiminnan kehittämisestä.

Vertailukelpoinen ja yhteismitallinen tieto auttaa päätöksentekijöitä kohdentamaan resursseja tehokkaammin, saamaan aikaan kustannushyötyjä sekä kehittämään uusia palveluja. Reaaliaikainen tieto parantaa ennakointia, päätöksentekokykyä sekä varautumista nopeasti muuttuviin tietotarpeisiin. Kehitystyötä tehdään ELY/TET/KEHA/TEM yhteisiä tietotarpeita sekä palvelujen digitalisointia varten. Raportteja tuotetaan myös työllisyyden kuntakokeilussa oleville kunnille. MYLLYn kautta on julkaistu lisäksi julkisiakin tietopalveluja, kuten esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriön yritystukien julkinen tietopalvelu.

Aiheesta muualla:

Yritystukitietojen julkinen hakupalvelu avattu (tem.fi)

Lisätietoja:

mylly.tuotetukiryhma@ely-keskus.fi

Logo: Tietoalusta Mylly