Tietoa meistä

Kehitämme ohjaus- ja toimintatapoja sekä prosesseja, hoidamme maksatuksia ja tuotamme uusia digitaalisia palveluja. Tutustu palveluihimme!

Tietoa meistä

Kehitämme ohjaus- ja toimintatapoja sekä prosesseja, hoidamme maksatuksia ja tuotamme uusia digitaalisia palveluja. Tutustu palveluihimme!

Tietoa meistä

Toimintamme

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on valtakunnallinen, maantieteellisesti hajautetulla toimintamallilla ja verkostomaisesti toimiva virasto. Noin 600 asiantuntijan henkilöstömme työskentelee ympäri Suomea asiakkaidemme kanssa samoissa tiloissa.

Tehtävämme ja palvelumme ovat laaja-alaiset aina kehittämis- ja hallintopalveluista digitalisaation edistämiseen, mutta myös työ- ja elinkeinojen kehittämisen edistämiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Palvelujemme piiriin kuuluvat 15 ELY-keskusta,15 TE-toimistoa, ohjaavat tahot ministeriöt TEM, VM, MMM, YM, STM sekä keskusvirastot, kunnat, julkisyhteisöt, yhdistykset, yritykset, maatilat ja henkilöasiakkaat.

Muita asiakkaitamme ja kumppaneitamme ovat muun muassa hyvinvointialueet, Työsuojelu, Kansaneläkelaitos, Valtiokonttori, Energiamarkkinavirasto, Finnvera, Valvira, Aluehallintovirastot, Digi- ja väestötietovirasto, Keksintösäätiö, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, yhteispalvelupisteet ja seudulliset yrityspalvelupisteet ja -keskukset.

Kohtaamisissa ja palvelussa hyödynnämme laajasti virtuaalisia työvälineitä. Teemme työtä, milloin virkapaikalla, milloin kotona tai matkoilla. Esimieskin voi olla satojen kilometrien päässä. Me KEHA-keskuksessa arvostamme myös joustavia työskentelymahdollisuuksia; voimme valita paikan, jossa paras tulos syntyy ja niin työ ja perhekin sopivat paremmin yhteen.

Olemme moderni paikkariippumaton työyhteisö ja teemme asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa yhdessä parempaa yhteiskuntaa. Oman työmme kehittäminen on jatkuvaa.

KEHA-keskuksen erillisyksikkönä toimii lisäksi siviilipalveluslaissa (1446/2007) tarkoitettuja tehtäviä hoitava Siviilipalveluskeskus.  Siviilipalveluskeskus – Tietoa siviilipalveluksesta (siviilipalveluskeskus.fi)

Tehtävistämme, toimialueesta ja toimivallasta on säädetty elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain (1131/2014) 3 a §:ssä ja 4 §:ssä sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1392/2014) 26 – 31 §:ssä.

Ohjausmalli

Strategista kehittämistä ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö, jonka kanssa sovimme myös vuosittaisista tavoitteista ja resursseista. Digitalisaatioon ja tietohallintoon liittyvissä palveluissa toimintaa ohjaa myös valtiovarainministeriön alueellisen tietohallinnon johtoryhmän avulla.

Omilla toimialoillaan toimintaamme ohjaavat lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö. tai keskushallinnonvirasto, jonka tehtäväksi ohjaus on erikseen säädetty tai määrätty.

Toiminnanohjauksen sisällöstä ja menettelytavoista voi tulla tarkempia säännöksiä myös valtioneuvoston asetuksella.