Digitalisaatio ja tieto

Digitaalinen palveluväylä SDG

Digitaalinen palveluväylä yhdistää jäsenmaat

Rajat ylittävä asiointi on edellytys toimiville sisämarkkinoille. Kun kansalaisen tai yrityksen ei tarvitse käyttää aikaa viranomaisasiointiin tulomaassa vaan voi hoitaa asiat lähtömaasta käsin, resursseja säästyy ja kynnys rajojen ylittämiselle laskee.

Vuoden 2018 lopussa tuli voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Digitaalisesta palveluväylästä (Single Digital Gateway, SDG).

Digitaalisen palveluväylän tavoitteena on muun muassa

  • parantaa kansallisten ja EU-tietojen löydettävyyttä viranomaismenettelyistä, kuten korkeakouluun hausta, sekä sisämarkkinasäännöistä Your Europe -portaalin välityksellä
  • tarjota rajat ylittäviä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluita
  • mahdollistaa sähköinen asiointi eri viranomaismenettelyissä rajat ylittävästi
  • mahdollistaa todistusmateriaalien, kuten tutkintotodistuksen, välitys jäsenmaasta toiseen eri viranomaismenettelyissä Yhden kerran periaatteen järjestelmän (Once Only Technical Systemin, OOTS:n) avulla.


Kun tietoa ja tukea on saatavilla ja asiointi tulomaan viranomaisen kanssa on mahdollista jo lähtömaasta käsin, liikkuvat opiskelijat, työntekijät, heidän perheenjäsenensä, yritykset ja pääoma tehokkaasti jäsenmaiden välillä.

Suomessa SDG-asetuksen täytäntöönpanovastuu jakautuu laajalle valtionhallintoon koskien useita eri viranomaisia. Kansallisena koordinaattorina toimii KEHA-keskuksen Digitaaliset sisämarkkinat -tiimi.

Lisätietoja

Lue lisää