Hae maksatusta

Maksatuksen yhteystiedot

Palvelumme maksatusasioissa ja yhteystiedot

KEHA-keskuksen maksatusyksikön yhteystiedot

KEHA-keskus, maksatusyksikkö, PL 1002, 00521 Helsinki.

Maksatusalueiden postiosoitteet (Joensuu, Kouvola, Oulu, Tampere, Turku) on lakkautettu ja kaikki maksatusyksikön posti vastaanotetaan Helsingin osoitteeseen.

Postin sijaan suosittelemme käyttämään sähköistä asiointia, joka nopeuttaa asianne käsittelyä. Sähköisen asioinnin tiedot löytyvät hakuohjeista ja lomakkeista.

Tiedustelut sähköpostilla

  • Tie- ja rajaamistoimituskorvauksissa toimituskorvaukset.keha@ely-keskus.fi
  • Kalatalousmaksatuksissa kalatalousmaksut.keha@ely-keskus.fi
  • Maahanmuuton korvauksissa ja edustajapalkkioissa maahanmuuttokorvaukset.keha@ely-keskus.fi
  • Ympäristön-, vesien- ja rakennusperinnön hoidon maksatuksissa ymparistomaksut.keha@ely-keskus.fi
  • Starttirahan maksatuksissa starttiraha.keha@ely-keskus.fi
  • Palkkatuen maksatuksissa palkkatuki.keha@ely-keskus.fi
  • Harkinnanvaraisissa kulukorvauksissa kulukorvaus.keha@ely-keskus.fi
  • Muissa maksatuksissa maksatukset.keha@ely-keskus.fi

ELY-keskusten asiakaspalvelukeskukset

Yritys-Suomen puhelinpalvelu (suomi.fi)
Yleisneuvontaa työ- ja elinkeinopalveluista sekä opastusta verkkopalvelujen käyttöön. Yritys-Suomi neuvoo palkkatuen ja starttirahan maksatuksen sähköisessä asioinnissa sekä suomi.fi-tunnistuksen ja -valtuuksien käytössä.

Liikenteen asiakaspalvelu (ely-keskus.fi)
Toimituskorvauksiin sekä yksityistieavustuksiin liittyvissä tiedusteluissa palvelee liikenteen asiakaspalvelu.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu (ely-keskus.fi)
Vesien- ja ympäristönhoidon, rakennusperinnön hoidon sekä muissa ympäristöön liittyvissä maksatustiedusteluissa palvelee ympäristöasioiden asiakaspalvelu.

Valtakunnalliset TE-neuvontapalvelut

Lue lisää

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku

Muualla verkossa