Ympäristö

Svenska | English

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia rakennusperinnön hoitoon, saariston ympäristönhoitoon ja tunturialueiden jätehuoltoon.

Lisäksi Keski-Suomen ELY-keskus myöntää avustuksia valtakunnallisesti merkittäviin kestävän kehityksen sekä ympäristökasvatus- ja valistushankkeisiin.

ELY-keskukset huolehtivat myös vesien- ja merenhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamisen avustuksista. Pirkanmaan ELY-keskus vastaa avustuksen myöntämisestä pilaantuneiden maa-alueiden selvittämiseen sekä kunnostamiseen sekä avustuksesta pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi. Kainuun ELY-keskus myöntää avustusta vieraslajien torjuntaan. Uudenmaan ELY-keskus tukee kuntien lähivirkistysalueiden rakentamista, ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää avustuksia vesienhallinnan edistämiseen.

KEHA-keskus hoitaa avustusten maksatustehtävät.

Hae maksatusta

Maksatusta haetaan ensisijaisesti aluehallinnon asiointipalvelussa.

Jos avustusta on haettu sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta, jätä maksatushakemus liitteineen asiointipalvelun maksatukset-välilehden kautta.

Jos avustusta on haettu tulostetulla lomakkeella, maksatushakemuslomake löytyy Suomi.fi -palvelusta. Maksatushakemus toimitetaan ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä suoraan rahoituspäätöksen myöntäneen ELY-keskuksen kirjaamoon tai postitse omalle maksatusalueelle osoitettuna.

Vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpito ja ohje maksatuksen hakemiseen löytyvät Suomi.fi -palvelusta.

Tilannetietoa maksatushakemuksista

Öljylämmityksen luopumisen maksatushakemusten käsittely on käynnissä. Maksatushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Maksatushakemus voidaan jättää vasta myönteisen avustuspäätöksen jälkeen. Mikäli avustusta tai maksatusta on haettu sähköisesti,  saa asiakas vastaanottokuittauksen, kun hakemuksen käsittely on aloitettu.

Tutustu huolellisesti ohjeeseen maksatuksen hakemisesta pientalon öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen saadusta avustuksesta.

» Muistilista hankkeen aloitukseen ja maksatuksen hakuvaiheeseen

Tällä hetkellä käsittelemme 16.12.2021 saapuneita öljylämmityksestä luopumisen maksatushakemuksia (tilannetieto päivitetään kerran viikossa). Käsittelyä nopeuttaa maksatushakemukseen liitetyt tositteet uuden järjestelmän hankinnasta, vanhan järjestelmän poistosta ja laskujen maksamisesta. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Muualla verkossa