Ympäristö

Svenska | English

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia rakennusperinnön hoitoon, saariston ympäristönhoitoon ja tunturialueiden jätehuoltoon. Lisäksi Keski-Suomen ELY-keskus myöntää avustuksia valtakunnallisesti merkittäviin kestävän kehityksen sekä ympäristökasvatus- ja valistushankkeisiin. ELY-keskukset huolehtivat myös vesien- ja merenhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamisen avustuksista. Pirkanmaan ELY-keskus vastaa avustuksen myöntämisestä pilaantuneiden maa-alueiden selvittämiseen sekä kunnostamiseen sekä avustuksesta pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi. Kainuun ELY-keskus myöntää avustusta vieraslajien torjuntaan. Uudenmaan ELY-keskus tukee kuntien lähivirkistysalueiden rakentamista, ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää avustuksia vesienhallinnan edistämiseen. KEHA-keskus hoitaa avustusten maksatustehtävät.

Hae maksatusta

Mikäli avustusta on haettu sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta, jätä maksatushakemus liitteineen asiointipalvelun maksatukset-välilehden kautta. Ohje maksatushakemuksen tekemiseen aluehallinnon asiointipalvelussa (pdf).

Jos avustusta on haettu tulostetulla lomakkeella, maksatushakemuslomake löytyy Suomi.fi -asiointiportaalista. Maksatushakemus toimitetaan ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä suoraan rahoituspäätöksen myöntäneen ELY-keskuksen kirjaamoon tai postitse maksatusyksikön toimipaikkaan.

Vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpito sekä ohje maksatuksen hakemiseen löytyvät Suomi.fi -asiointiportaalista.

Tilannetieto

Öljylämmityksen luopumisen maksatushakemusten käsittely on käynnissä. Maksatushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Maksatushakemus voidaan jättää vasta myönteisen avustuspäätöksen jälkeen. Mikäli avustusta tai maksatusta on haettu sähköisesti,  saa asiakas vastaanottokuittauksen, kun hakemuksen käsittely on aloitettu.

Tutustu huolellisesti ohjeeseen maksatuksen hakemisesta pientalon öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen saadusta avustuksesta.

Tällä hetkellä käsitellään 11.10.2021 saapuneita öljylämmityksestä luopumisen maksatushakemuksia (tilannetieto päivitetään kerran viikossa). Käsittelyä nopeuttaa maksatushakemukseen liitetyt laskujäljennökset uuden järjestelmän hankinnasta ja maksukuitit laskujen maksamisesta.

Avustushakemuksen käsittelyn tilannetta voi seurata ELY-keskuksen verkkosivulta tästä linkistä (ely-keskus.fi).

Maksatushakemuksia koskevat tiedustelut pyydetään osoittamaan sähköpostitse
ymparistomaksut.keha@ely-keskus.fi.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo puhelimitse, p. 029 502 0900.

Muualla verkossa