Ympäristö

Svenska | English

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia rakennusperinnön hoitoon, saariston ympäristönhoitoon ja tunturialueiden jätehuoltoon. Lisäksi Keski-Suomen ELY-keskus myöntää avustuksia valtakunnallisesti merkittäviin kestävän kehityksen sekä ympäristökasvatus- ja valistushankkeisiin. ELY-keskukset huolehtivat myös vesien- ja merenhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamisen avustuksista. Pirkanmaan ELY-keskus vastaa avustuksen myöntämisestä pilaantuneiden maa-alueiden selvittämiseen sekä kunnostamiseen sekä avustuksesta pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi. Kainuun ELY-keskus myöntää avustusta vieraslajien torjuntaan. Uudenmaan ELY-keskus tukee kuntien lähivirkistysalueiden rakentamista, ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää avustuksia vesienhallinnan edistämiseen. KEHA-keskus hoitaa avustusten maksatustehtävät.

Hae maksatusta

Mikäli avustusta on haettu sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta, jätä maksatushakemus liitteineen asiointipalvelun maksatukset -välilehden kautta.

Jos avustusta on haettu tulostetulla lomakkeella, maksatushakemuslomake löytyy Suomi.fi -asiointiportaalista. Maksatushakemus toimitetaan ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä suoraan rahoituspäätöksen myöntäneen ELY-keskuksen kirjaamoon tai postitse maksatusyksikön toimipaikkaan.

Vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpito sekä ohje maksatuksen hakemiseen löytyvät Suomi.fi -asiointiportaalista.

Maksatushakemuksia koskevat tiedustelut pyydetään osoittamaan sähköpostitse
ymparistomaksut.keha@ely-keskus.fi.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo puhelimitse, p. 029 502 0900.

Muualla verkossa