Liikenne

Svenska | English

ELY-keskusten liikenne -vastuualueet myöntävät liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan harkinnanvaraista avustusta yksityisten teiden parantamiseen ja erityiskohteisiin sekä avustusta julkisen henkilöliikenteen palveluihin kunnille. 

Avustuksen maksaminen edellyttää hakijalta ELY-keskuksen kohteeseen myöntämää avustuspäätöstä tai yksityisteiden erityiskohteiden osalta voimassa olevaa valtionavustuskelpoisuus päätöstä.

ELY-keskukset hankkivat myöskin maa- ja vesialueita tie- ja ratahankkeisiin. Toimituskorvaukset edellyttävät rata- ja tietoimitusta, jonka suorittaa maanmittauslaitos.

KEHA-keskus hoitaa avustusten maksatustehtävät sekä rata-, tie- ja rajaamistoimituskorvausten maksun.

Maksatushakemuksia koskevat tiedustelut pyydetään osoittamaan sähköpostitse maksatukset.keha@ely-keskus.fi.

Yksityistiet

Sähköinen maksatushakemus yksityisen tien parantamisen maksatushakemus

Sähköinen maksatushakemus yksityisen tien lautan, talvitien ja purettavan sillan maksatushakemus

Mikäli avustusta on haettu sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta, jätä maksatushakemus liitteineen asiointipalvelun maksatukset-välilehden kautta.


Tulostettava yksityisen tien parantamisen valtionavustuksen maksatushakemus

Tulostettava yksityisen tien lautan, talvitien ja purettavan sillan maksatushakemus

Jos avustusta on haettu tulostetulla lomakkeella, maksatushakemuslomake löytyy myös Suomi.fi portaalista.

Maksatushakemus toimitetaan ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon tai postitse Pirkanmaalle maksatusyksikön toimipaikkaan.

 

Julkisen henkilöliikenteen valtionavustukset kunnille

Hae maksatusta

  • Sähköinen maksatushakemus: Mikäli avustusta on haettu sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta, jätä maksatushakemus liitteineen asiointipalvelun maksatukset-välilehden kautta.

Maanhankinta

Muualla verkossa