Liikenne

Svenska | English

ELY-keskusten liikenne -vastuualueet myöntävät liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan harkinnanvaraista avustusta yksityisten teiden parantamiseen ja erityiskohteisiin sekä avustusta julkisen henkilöliikenteen palveluihin kunnille. 

Avustuksen maksaminen edellyttää hakijalta ELY-keskuksen kohteeseen myöntämää avustuspäätöstä tai yksityisteiden erityiskohteiden osalta voimassa olevaa valtionavustuskelpoisuus päätöstä.

ELY-keskukset hankkivat myöskin maa- ja vesialueita tie- ja ratahankkeisiin. Toimituskorvaukset edellyttävät rata- ja tietoimitusta, jonka suorittaa maanmittauslaitos.

KEHA-keskus hoitaa avustusten maksatustehtävät sekä rata-, tie- ja rajaamistoimituskorvausten maksun. Maksatushakemuksia koskevat tiedustelut pyydetään osoittamaan sähköpostitse maksatukset.keha@ely-keskus.fi.

Yksityistiet

Tiekunnat voivat hakea ELY-keskukselta avustusta yksityistien parantamiseen.

Jos avustusta on haettu sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa, myös maksatusta haetaan palvelussa. Jätä maksatushakemus liitteineen Maksatukset-välilehden kautta.

Jos avustusta yksityistien parantamiseen on haettu tulostetulla lomakkeella, myös maksatushakemuslomake löytyy Suomi.fi -palvelusta. Maksatushakemus toimitetaan ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä alueen ELY-keskuksen kirjaamoon tai postitse KEHA-keskuksen maksatusyksikköön.

Julkisen henkilöliikenteen valtionavustukset kunnille

ELY-keskukset myöntävät alueensa kunnille valtionavustuksia julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen.

Jos avustusta on haettu sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa, myös maksatusta haetaan palvelussa. Jätä maksatushakemus liitteineen maksatukset-välilehden kautta.

Jos avustusta on haettu tulostetulla lomakkeella, myös maksatushakemuslomake löytyy Suomi.fi -palvelusta. Maksatushakemus toimitetaan ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä myöntäneen ELY-keskuksen kirjaamoon tai postitse KEHA-keskuksen maksatusyksikköön.

Maanhankinta

Rata- ja tiemaanhankinnan sekä rajaamistoimituksia koskevat tiedustelut pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen toimituskorvaukset.keha@ely-keskus.fi.

Muualla verkossa