Liikenne

Svenska | English

ELY-keskusten liikenne –vastuualueet myöntävät liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan harkinnanvaraista avustusta yksityisten teiden parantamiseen ja erityiskohteisiin. 
Avustuksen maksaminen edellyttää hakijalta ELY-keskuksen kohteeseen myöntämää avustuspäätöstä.

ELY-keskukset hankkivat myöskin maa- ja vesialueita tie- ja ratahankkeisiin. Toimituskorvaukset edellyttävät rata- ja tietoimitusta, jonka suorittaa maanmittauslaitos.

KEHA-keskus hoitaa avustusten maksatustehtävät sekä rata-, tie- ja rajaamistoimituskorvausten maksun.

Yksityistiet

Maksatushakemuslomakkeet

Maksatushakemuksia koskevat tiedustelut pyydetään osoittamaan sähköpostitse,
maksatukset.keha(at)ely-keskus.fi .

Maksatushakemukset toimitetaan käsittelyyn

Maanhankinta

  • Rata- ja tiemaanhankinnan sekä rajaamistoimituksia koskevat tiedustelut pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen toimituskorvaukset.keha(at)ely-keskus.fi.

Muualla verkossa