Elinkeinot ja kotouttaminen

Svenska | English

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) maksaa hakemuksesta ELY-keskusten myöntämät energiatuet, työllisyysperusteiset investointiavustukset sekä korvaukset varustamoille merimiesten matkoista. KEHA-keskus käsittelee myös yritysten kehittämispalveluina myönnettyjen valmennus- ja koulutuspalveluiden palveluntuottajien laskut. KEHA-keskus maksaa myös kunnille kotoutumiskorvaukset sekä edustajien palkkiot sekä kulukorvaukset hakemuksesta.

Elinkeinotuet

Energiatukien käsittely, päätöksenteko ja hallinnointi on siirtynyt vuoden 2017 alusta ELY-keskuksista Tekesiin.

Kuitenkin vuonna 2016 tai sitä ennen käynnistyneiden energiatukihankkeiden raportointi ja mahdolliset muutokset hoidetaan ELY-keskuksissa. Näiden päätösten maksatukset hoitaa KEHA-keskus.  

Maksatushakemus toimitetaan KEHA-keskuksen maksatusalueille.
 
Tutustu myös:

Palveluntuottajien laskut pyydetään toimittamaan verkkolaskuna.

Laskutusosoitteet:
Etelä-Savon ELY-keskus
OVT-tunnus: 00372296962117, Verkkolaskun välittäjä OpusCapita Group Oy

Hämeen ELY-keskus
OVT-tunnus 00372296962114, Verkkolaskun välittäjä OpusCapita Group Oy

Keski-Suomen ELY-keskus
OVT-tunnus: 00372296962120, Välittäjätunnus (OpusCapita): 003710948874

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
OVT-tunnus 00372296962123, Välittäjätunnus (OpusCapita): 003710948874
 

ELY-keskusten ja TE-toimistojen koulutus- ja valmennushankinnat

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) hoitaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen koulutus- ja valmennushankintojen hankintasopimuslaskut. Laskujen maksaminen edellyttää hakijalta ELY-keskuksen tai TE-toimiston kanssa tehtyä sopimusta. Lisätietoja asiasta ely-keskus.fi/työvoimakoulutus.

Työvoimakoulutus- ja valmennuspalveluiden hankintasopimuslaskut liitteineen voi toimittaa yrityksen ja työnantajan Oma asiointi - palvelun kautta tai ELY-keskusten yleisen asiointilomakkeen liitteenä.

Työvoimakoulutus- ja valmennuspalveluiden hankintasopimuslaskut liitteineen (enintään 5 Mb) toimitetaan yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelun kautta, Yrityksen ja työnantajan oma asiointi

Erillisiä liitteitä voi toimittaa myös ELY-keskusten yleisen asiointilomakkeen kautta, ELY-keskusten yleinen asiointilomake yrityksille, yhdistyksille ja toiminnanharjoittajille

Kotoutumiskorvaukset kunnille

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä KEHA-keskus ovat tarkastelleet ohjetta kunnille kotoutumisen edistämistä koskevan lain mukaisten korvausten hakemiseen. KEHA-keskus on antanut oheisen ohjeen kunnille / ELY-keskuksille 15.12.2015.

Kuntia tuetaan kasvaneen maahanmuuton hallinnollisissa tehtävissä keväällä 2016 järjestettävin koulutuksin.

Lisätietoja asiasta ELY-keskusten verkkosivuilta sekä työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttopalveluista www.kotouttaminen.fi.

Sylvia lisäkorvaukset

Sylvia-hanke on jatkumassa. Seuraa viestintää www.kotouttaminen.fi sivustolla.
Uudet Sylvia-hakuajat on julkaistu ohjeineen ja lomakkeineen Kotouttamisen sivuilla Sylvia-korvaukset.

Alaikäisenä yksin Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden edustajakorvaus

Ely-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) maksaa hakemuksesta lapselle määrätyn edustajan palkkion edustajan tehtäviin käytetyn ajan perusteella ja korvauksen edustamisesta aiheutuneista kuluista silloin, kun edustaja on määrätty kotoutumisen edistämisestä annetun lain tai kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain perusteella ja lapselle on myönnetty oleskelulupa.

Kun kansainvälistä suojelua hakeneelle lapselle on myönnetty oleskelulupa,  Maahanmuuttovirasto maksaa edustajan palkkion ja kulukorvauksen, kunnes oleskelulupapäätös on annettu tiedoksi hakijalle, tiedoksisaantipäivä mukaan lukien. KEHA-keskukselta haettaviin edustajan palkkioihin ja kulukorvauksiin voi käyttää oheisia lomakkeita. Mikäli alaikäisellä ei ole oleskelulupaa, tai oleskelulupapäätös on kielteinen, haetaan korvaukset Maahanmuuttovirastolta. Oikeus edustajan palkkioon ja kulukorvaukseen päättyy, kun edustettava saa Suomen kansalaisuuden.

Seuraa viestintäämme tällä sivulla sekä koulutustarjontaa täältä (kotouttaminen.fi).

Lisätietoa korvaushakemuksen jättämisestä saa osoitteesta maahanmuuttokorvaukset.keha(at)ely-keskus.fi