Työvoima ja kotoutuminen

Kansainvälinen rekrytointi

Kansainvälinen rekrytointi

Work in Finland 2023-2024

Work in Finland – toiminto on KEHA-keskuksen ja Business Finlandin muodostama osaajien maahanmuuton ja työvoiman liikkuvuuden sateenvarjo, joka kokoaa yhteen valtion tason kansainvälistä rekrytointia tukevat toiminnot ja palvelut.

KEHA-keskuksessa olemme perustaneet kansainvälisen rekrytoinnin palvelut -tiimin, joka koostuu Work in Finland -toiminnon työvoimahallinnon kehittämisasiantuntijoista. Kehittämisasiantuntijoiden pääasiallinen tehtävä on valmistella vuonna 2025 KEHA-keskukseen siirtyvien kansainvälisen rekrytoinnin toimintojen käynnistymistä.

KEHA-keskuksen kansainvälisen rekrytoinnin toiminnot käynnistyvät koko laajuudessaan vuonna 2025 TE24-palvelu-uudistuksen astuttua voimaan. Siirtymäaikana vuosina 2023-2024 muun muassa kirkastamme valtion roolia kansainvälisissä rekrytoinneissa, teemme vaikuttavuusarviointia käynnissä olevista työvoimahallinnon kansainvälisen rekrytoinnin palveluista ja mahdollisuuksien mukaan pilotoimme uusia kansallisia toimintatapoja ja palveluja. Varsinainen asiakasrajapinta KEHA-keskukselle siirtyy kuitenkin vasta vuodesta 1.1.2025 alkaen.

Muita kansainvälisen rekrytoinnin tehtäviämme vuosina 2023–2024 ovat mm.

 • Work in Finland -palveluista viestiminen sisäisesti ja ulkoisesti
 • Työnantajille suunnattu kansainvälisen rekrytoinnin markkinointi yhdessä Business Finlandin kanssa
 • Suomalaisesta työelämästä tiedottaminen
 • KV-digi-hanke, jossa kehitetään kansainvälisen rekrytoinnin tueksi uusia digitaalisia ratkaisuja. Hanke on osa työvoimapalveluiden digitalisaation hankekokonaisuutta (TE-Digi).
 • Työmarkkinatorin kansainvälisen rekrytoinnin alasivuston ylläpito ja kehittäminen
 • Tulevien työllisyysalueiden tukeminen kansainvälisen rekrytoinnin tehtävissä yhdessä ELY-keskusten kanssa
 • Kansainvälisen rekrytoinnin osaamisen kehittäminen TET/ELY/KEHA henkilöstölle
 • EURES-raportointi, -koulutukset ja tulevien KEHA-keskukseen siirtyvien EURES-tehtävien valmistelu
 • Work in Finland -yrityspalveluiden kehittäminen ja palvelumuotoilu
 • Asiakasymmärryksen lisääminen kansainvälisen rekrytoinnin palveluiden käytöstä
 • Valtakunnallisten Work in Finland -palvelujen hankintojen valmistelu ja vastuu hankintojen palvelukuvauksista
 • Work in Finland -neuvontapalveluiden kehittäminen ja KEHA:aan siirron valmistelu

Tutustu Work in Finland -palveluihin:

 • www.workinfinland.fi kokoaa yhteen yrityksille suunnatut Work in Finland -palvelut.
 • www.workinfinland.com kokoaa yhteen kansainvälisille osaajille suunnatut Work in Finland -palvelut.
  • Work in Finland työnantajaneuvonta palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi; tyonantajaneuvonta@workinfinland.fi, puh. 0295 016 770 (arkisin klo 9–15)
 • Autamme Suomessa toimivia pk-yrityksiä kehittämään työnantajakuvaansa, rekrytointiosaamista ja monimuotoisen työyhteisön johtamistaitoja. Lisää IMAGO-valmennuspalvelusta www.imagovalmennus.fi
 • Edistämme yrityksen ulkomaalaistaustaisen henkilöstön valmiuksia selviytyä arjen työtehtävistään suomen ja ruotsin kielellä.  Lisätietoja: www.tyokieli.fi ja www.palvelualusta.fi

Work in Finland 1.1.2025 alkaen

Tavoitteenamme on, että 1.1.2025 alkaen KEHA-keskuksen Work in Finland -tiimi yhdessä Business Finlandin Work in Finland -tiimin kanssa muodostavat valtion tason kansainvälisen rekrytoinnin ja työperäisen maahanmuuton kokonaisuuden, joka toimii vahvassa kumppanuudessa esimerkiksi Maahanmuuttoviraston, aluehallinnon ja tulevien työllisyysalueiden kanssa.

Vuodesta 2025 alkaen Work in Finland -vastuisiimme kuuluu edelleen monet samat kokonaisuudet kuin siirtymäkauden 2023-2024 aikana. Näiden lisäksi KEHA-keskus alkaa palvelemaan henkilö- ja yritysasiakkaita ja osa tehtävistämme laajenee.

Laajentuneita ja uusia tehtäviämme 1.1.2025 alkaen ovat mm.

 • Kansainvälistä rekrytointia tukevien tietojärjestelmien ja alustojen ylläpito ja kehittäminen
 • Mahdollisesti kansainvälisellä työvoimalla täytettävien työpaikkojen valtakunnallinen koonti ja kansainvälisen rekrytoinnin tarpeiden kartoittaminen ja tilannekuvan luominen
 • Ylialueellinen tietojen koonti kansainväliselle rekrytoinnille avoimista työpaikoista
 • Kansainvälisten rekrytoinnin työnantaja- ja henkilöasiakasneuvonta sekä tiedottaminen Suomen työelämästä
 • Osaajien maahanmuuttoa ja työvoiman saantia ulkomailta edistävien palveluiden hankinta ja hallinta
 • EURES-verkoston operatiivinen koordinaatio ja organisointi
 • EU-maiden väliseen työnvälitykseen liittyvä yhteistyö EU-toimijoiden ja jäsenmaiden kanssa EURES-asetuksen puitteiden mukaisesti
 • Tuki ja apu jatkossa kunnissa toimiville EURES-asiantuntijoille ja verkoston yksityisille jäsenille ja yhteistyökumppaneille