Tehtävät ja palvelut

Digitalisaatio ja tieto

Digitalisaatio ja tieto

Me KEHA-keskuksessa huolehdimme siitä, että ELY-keskuksissa ja TE-toimistoissa työntekemisen välineet sujuvoittavat n. 8 000 asiantuntijan arjen työtä.

  • Kehitämme ja tuotamme ELY-keskusten ja TE-toimistojen sekä useiden muiden virastojen digitaalisia palveluja.
  • Edistämme ELY-keskusten ja TE-toimistojen digitalisuutta sekä vastaamme osaltamme viranomaisten tarvitsemien raportointi- ja seurantasovellusten kehittämistä, tiedon jakelusta sekä tuemme tiedolla johtamista.
    • Tiedolla johtamisen tuessa KEHA-keskukselle kehittyy merkittävä rooli työvoimaviranomaisten lainsäädännöstä tuleviin uusiin vaatimuksiin vastaamisessa.
  • Tuemme ELY-keskusten ja TE-toimistojen tietoturvatyötä sekä vastaamme omasta tietoturvallisuudesta palveluissamme ja toiminnassamme

Olemme valtionhallinnossa edelläkävijöitä käyttäen Microsoft Azure ja M365 -ympäristöä vuodesta 2014 alkaen. Olemme voineet sen avulla mahdollistaa toimintaympäristömme 31 viraston yhteisten asioiden jakamisen ja tiedontuottamisen. Miltä päätelaitteelta tahansa, ajasta ja paikasta riippumatta.