TE-tjänster

Suomi | English

Startpeng | Lönesubvention | Sysselsättningspolitiskt understöd | Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte  |  Kostnadsersättning enligt prövning

Startpeng

Man ansöker om utbetalning av startpengen månadsvis (=utbetalningsperiod) i efterskott. Utbetalningsansökan ska lämnas in hos UF-centret inom två månader efter att utbetalningsperioden gått ut.
Ansök om utbetalning med webbansökan, www.te-tjanster.fi > e-tjänster.

Ansökningar om utbetalning av startpeng handläggs inom sju vardagar från att ansökan kommit in. Startpeng betalas ut två gånger i månaden: i mitten och i slutet av månaden. Om utbetalningsansökan inte hinner till den närmaste körningen av betalningar, överförs den automatiskt till nästa körning.

Från och med 1.1.2020 utnyttjar UF-centret löneuppgifterna som arbetsgivarna angett i inkomstregistret vid utbetalningen av startpeng.

Behandlingssituation 30.11.2021

Utbetalning av startpeng: i behandling 22.11.2021 ansökningar (573 st).

Utbetalningsdatum 2021

 • 18.1.2021, 29.1.2021
 • 17.2.2021, 26.2.2021
 • 16.3.2021, 31.3.2021
 • 16.4.2021, 30.4.2021
 • 17.5.2021, 31.5.2021
 • 16.6.2021, 30.6.2021
 • 16.7.2021, 30.7.2021
 • 17.8.2021, 31.8.2021
 • 16.9.2021, 30.9.2021
 • 15.10.2021, 29.10.2021
 • 16.11.2021, 30.11.2021
 • 16.12.2021, 31.12.2021

Lönesubvention

Lönesubvention betalas för utbetalningsperioden i efterskott (utbetalningsperiod = en, två eller tre månader). Ansökan om utbetalning ska lämnas in hos UF-centret inom två månader från utgången av den kalendermånad då utbetalningsperioden går ut. 
Ansök om utbetalning med webbansökan, www.te-tjanster.fi > e-tjänster.

Ansökningar om utbetalning av lönesubvention handläggs inom tre veckor från att ansökan kommit in.

Från och med 1.1.2020 utnyttjar UF-centret löneuppgifterna som arbetsgivarna angett i inkomstregistret vid utbetalningen av lönesubvention.

Behandlingssitation 30.11.2021

 • Lönesubvention för föreningar: i behandling 1.11.2021 ansökningar (1985 st). Prognos över betalningstid 29 d.
 • Lönesubvention för företag: i behandling  7.10.2021 ansökningar (7206 st). Prognos över betalningstid 54 d.
 • Lönesubvention för kommuner: i behandling 6.8.2021 ansökningar (10624 st). Förseningar för kommuners utbetalningar under epidemin.

Sysselsättningspolitiskt understöd

Det sysselsättningspolitiska understödet är en prövningsbaserad finansieringsform som arbets- och näringsbyrån kan använda sig av för att skaffa sina kunder tjänster som produceras i projektform. UF-centret sköter utbetalningen av understöden och förskotten.

Förfrågningar beträffande utbetalningarna kan riktas till följande e-postadress utbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi.

Utbetalningsansökan

Utbetalningen av beslut för 2020 hanteras genom blankettförfarande. Utbetalningsansökan skickas direkt till registratorskontoret vid den arbets- och näringsbyrå som gjort finansieringsbeslutet som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett, eller per post till betalningsenhetens verksamhetsställen.

Ansökan om sysselsättningspolitiskt understöd överförs till e-tjänsten den 18 oktober 2021. Elektroniskt ansökt förskottsbetalning och betalning söks i regionförvaltningens e-tjänst i enlighet med finansieringsbeslutet.

Ansökningsblanketterna

På webben

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är en tjänst som främjar sysselsättningen och vars mål är att främja personens arbets- och funktionsförmåga. Kommunen ansvarar för att ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. UF-centret sköter handläggningen av den rehabiliterande arbetsverksamhetens ersättningsansökningar.

Förfrågningar beträffande ersättningsansökningar kan riktas till följande e-postadress: utbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi.

Ersättningsansökan skickas

Ansökningsblanketterna

På webben

Kostnadsersättning enligt prövning

UF-centrets utbetalningsenhet betalar ut ersättningar till enskilda kunder som arbets- och näringsbyrån eller försökskommunen beslutar bevilja rätt till kostnadsersättning enligt prövning. Beviljandet av kostnadsersättning enligt prövning utgör en del av ett kommunförsök i anslutning till arbets- och näringstjänsterna och kan beviljas och betalas för viss tid mellan 1.3.2021-31.7.2023. Försöken avslutas 30.6.2023, fram till när beslut om kostnadsersättning enligt prövning ska fattas vid arbets- och näringsbyrån eller försökskommunerna.

Ansök om kostnadsersättning inom en månad efter det att tjänsten använts med hjälp av bifogade formulär (för att använda blanketten krävs bankkoder)

Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten eller om du inte har de verktyg som behövs för stark identifiering, kan du ansöka om ersättning för utbetalning med en blankett som skrivs ut:

 Adress- och kontaktuppgifter för inlämnande av ansökan om utbetalning finns på sidan https://www.keha-keskus.fi/utbetalning/. Ansökan om utbetalning kan också lämnas in elektroniskt som bilaga via NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett (Allmänna ärendeblanketter (ntm-centralen.fi))

Se formuläret för ytterligare information.