AN-tjänster

Suomi | English

Startpeng | Lönesubvention | Sysselsättningspolitiskt understöd | Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte | Kostnadsersättning enligt prövning

Startpeng

Ansök om utbetalning i AN-tjänsternas Mina e-tjänster när du har fått ett positivt beslut och inlett företagsverksamheten. Ansökan om utbetalning av startpeng görs en månad i taget i efterskott. Ansökan ska lämnas in inom två månader från utbetalningsperiodens utgång.

UF-centret betalar startpeng två gånger i månaden. Utbetalningsdagarna infaller i mitten av månaden och i slutet av månaden. Om din utbetalningsansökan inte hinner till månadens första utbetalningsdag överförs den automatiskt till följande. Ansökningar om utbetalning av startpeng handläggs inom sju vardagar från att ansökan kommit in. Du kan följa behandlingen av din ansökan i e-tjänsten.

UF-centret utnyttjar löneuppgifterna som arbetsgivarna angett i inkomstregistret vid utbetalningen av startpeng.

Behandlingssituation 4.10.2022

Utbetalning av startpeng: i behandling 23.9.2022 ansökningar (1909 st).

Utbetalningsdatum 2022

 • 18.1.2022 och 31.1.2022
 • 17.2.2022 och 28.2.2022
 • 16.3.2022 och 31.3.2022
 • 14.4.2022 och 29.4.2022
 • 16.5.2022 och 31.5.2022
 • 16.6.2022 och 30.6.2022
 • 15.7.2022 och 29.7.2022
 • 16.8.2022 och 31.8.2022
 • 15.9.2022 och 30.9.2022
 • 17.10.2022 och 31.10.2022
 • 16.11.2022 och 30.11.2022
 • 16.12.2022 och 30.12.2022

Lönesubvention

Lönesubvention betalas för utbetalningsperioden i efterskott. Utbetalningsperiod är en, två eller tre månader. Ansökan om utbetalning ska lämnas in hos UF-centret inom två månader från utgången av den kalendermånad då utbetalningsperioden går ut. Lämna ansökan om lönesubvention och följ behandlingen av ansökan i AN-tjänster e-tjänster för företag och arbetsgivare.

Ansökningar om utbetalning av lönesubvention handläggs inom tre veckor från att ansökan kommit in. UF-centret använder löneuppgifterna som arbetsgivare angett i inkomstregistret vid utbetalningen av lönesubvention.

Behandlingssitation 4.10.2022

 • Lönesubvention för föreningar: i behandling 1.9.2022 ansökningar (3950 st). Prognos över betalningstid 33 d.
 • Lönesubvention för företag: i behandling 17.8.2022 ansökningar (8213 st). Prognos över betalningstid 48 d.
 • Lönesubvention för kommuner: i behandling 30.6.2022 ansökningar (9137 st). Förseningar för kommuners utbetalningar under epidemin.

Sysselsättningspolitiskt understöd

Det sysselsättningspolitiska understödet är en prövningsbaserad finansieringsform som arbets- och näringsbyrån kan använda sig av för att skaffa sina kunder tjänster som produceras i projektform. UF-centret sköter utbetalningen av understöden och förskotten.

Information om sysselsättningspolitiskt understöd (toimistot.te-palvelut.fi)

Utbetalningsansökan

Ansökan om sysselsättningspolitiskt understöd överfört till e-tjänsten den 2021. Elektroniskt ansökt förskottsbetalning och betalning söks i regionförvaltningens e-tjänst i enlighet med finansieringsbeslutet.

Ansökningsblanketterna

Utbetalningen av beslut för 2021 hanteras genom blankettförfarande. Utbetalningsansökan skickas direkt till registratorskontoret vid den arbets- och näringsbyrå som gjort finansieringsbeslutet som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett, eller per post till UF-centret betalningsenhet.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är en av kommunerna anordnad tjänst som främjar sysselsättningen och vars mål är att främja personens arbets- och funktionsförmåga. UF-centret sköter handläggningen av den rehabiliterande arbetsverksamhetens ersättningsansökningar.

När du lämnar in ansökan, följ instruktioner och kanaler i Suomi.fi tjänsten.

Ansök om ersättning elektronisk i regionförvaltningens e-tjänst. Läs den ytterligare informationen och fyll i ansökan om ersättning noggrant.

Kostnadsersättning enligt prövning

UF-centret betalar ut ersättningar till enskilda kunder som arbets- och näringsbyrån eller försökskommunen beslutar bevilja rätt till kostnadsersättning enligt prövning. Beviljandet av kostnadsersättning enligt prövning utgör en del av ett kommunförsök i anslutning till arbets- och näringstjänsterna och kan beviljas och betalas för viss tid mellan 1.3.2021-31.7.2023. Försöken avslutas 30.6.2023, fram till när beslut om kostnadsersättning enligt prövning ska fattas vid arbets- och näringsbyrån eller försökskommunerna.

Ansök om kostnadsersättning elektronisk inom en månad från att du använt tjänsten i regionförvaltningens e-tjänst. För att använda e-tjänst krävs stark identifiering med bankkoder eller mobilcertifikatet.

Läs den ytterligare informationen och fyll i ansökan om ersättning noggrant.

Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten eller om du inte har de verktyg som behövs för stark identifiering, kan du ansöka om ersättning för utbetalning med en blankett som skrivs ut. Skicka in ansökan om utbetalning enligt de kontaktuppgifter till UF-centret.

Ansökan om utbetalning kan också lämnas in elektroniskt som bilaga via NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett.

Försöket med rekryteringsstöd för ensamföretagare

Rekryteringsstöd beviljas till högst 1 165 ensamföretagare eller företag där endast personer i företagarställning arbetar. Stödet är riktat till företagare som inte har anställt utomstående arbetskraft under 12 månader som föregår försöket. En slumpmässig grupp företagare på Fastlandsfinland har valts till försöket utifrån Skatteförvaltningens registeruppgifter. Företagarna som ingår i försöket får information om detta per brev. Försöket inleds 1.3.2022 och avslutas 31.12.2023.

För att få rekryteringsstöd krävs att minst en arbetstagare anställs för ett anställningsförhållande. Anställningsförhållandet för den person som ska anställas ska inledas senast 31.7.2022 och senast då ska man ansöka om rekryteringsstöd. Stödtiden börjar när den första arbetstagaren avlönas eller alternativt när ansökan lämnas in, om anställningsförhållandet redan har inletts. 50 procent av lönerna betalas genom stöd under högst 12 månader. Det är möjligt att få upp till 10 000 euro i stöd.

En företagare som ingår i försöket med rekryteringsstöd ansöker om stöd elektroniskt i Regionförvaltningens e-tjänst. Vid inloggning i Regionförvaltningens e-tjänst följs Suomi.fi-tjänstens gällande anvisningarna. Inloggning i tjänsten förutsätter stark autentisering med bankkoder eller mobilcertifikat.

Företagaren behöver inte separat ansöka om utbetalning av det beviljade stödet, utan UF-centret betalas det månatligen på basis av de löneuppgifter som anmälts till inkomstregistret. Företaget ser till att löneuppgifterna förs in i inkomstregistret.