TE-tjänster

Suomi | English

Startpeng | Lönesubvention | Sysselsättningspolitiskt understöd | Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Startpeng

Man ansöker om utbetalning av startpengen månadsvis (=utbetalningsperiod) i efterskott. Utbetalningsansökan ska lämnas in hos UF-centret inom två månader efter att utbetalningsperioden gått ut.
Ansök om utbetalning med webbansökan, www.te-tjanster.fi > e-tjänster.

Ansökningar om utbetalning av startpeng handläggs inom sju vardagar från att ansökan kommit in. Startpeng betalas ut två gånger i månaden: i mitten och i slutet av månaden. Om utbetalningsansökan inte hinner till den närmaste körningen av betalningar, överförs den automatiskt till nästa körning.

Huutomerkki.Från och med 1.1.2020 utnyttjar UF-centret löneuppgifterna som arbetsgivarna angett i inkomstregistret vid utbetalningen av startpeng

Meddelanden om ibruktagandet av inkomstregistret

Utbetalningsdatum 2020:

 • 15.10.2020, 30.10.2020
 • 16.11.2020, 30.11.2020
 • 17.12.2020, 31.12.2020

Utbetalningsdatum 2021:

 • 18.01.2021, 29.01.2021
 • 17.02.2021, 26.02.2021
 • 16.03.2021, 31.03.2021
 • 16.04.2021, 30.04.2021
 • 17.05.2021, 31.05.2021
 • 16.06.2021, 30.06.2021
 • 16.07.2021, 30.07.2021
 • 17.08.2021, 31.08.2021
 • 16.09.2021, 30.09.2021
 • 15.10.2021, 29.10.2021
 • 16.11.2021, 30.11.2021
 • 16.12.2021, 31.12.2021

Lönesubvention

Lönesubvention betalas för utbetalningsperioden i efterskott (utbetalningsperiod = en, två eller tre månader). Ansökan om utbetalning ska lämnas in hos UF-centret inom två månader från utgången av den kalendermånad då utbetalningsperioden går ut. 
Ansök om utbetalning med webbansökan, www.te-tjanster.fi > e-tjänster.

Ansökningar om utbetalning av lönesubvention handläggs inom tre veckor från att ansökan kommit in.

Huutomerkki.

Från och med 1.1.2020 utnyttjar UF-centret löneuppgifterna som arbetsgivarna angett i inkomstregistret vid utbetalningen av lönesubvention

Meddelanden om ibruktagandet av inkomstregistret:

Sysselsättningspolitiskt understöd

Det sysselsättningspolitiska understödet är en prövningsbaserad finansieringsform som arbets- och näringsbyrån kan använda sig av för att skaffa sina kunder tjänster som produceras i projektform. UF-centret sköter utbetalningen av understöden och förskotten.

Förfrågningar beträffande utbetalningarna kan riktas till följande e-postadress: utbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi.

Utbetalningsansökan skickas

Ansökningsblanketterna

På webben

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är en tjänst som främjar sysselsättningen och vars mål är att främja personens arbets- och funktionsförmåga. Kommunen ansvarar för att ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. UF-centret sköter handläggningen av den rehabiliterande arbetsverksamhetens ersättningsansökningar.

Förfrågningar beträffande ersättningsansökningar kan riktas till följande e-postadress: utbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi.

Ersättningsansökan skickas

Ansökningsblanketterna

På webben