Främjande av integration

Koto-digi- projektet

Koto-digi- projektet

I UF-centrets projekt Koto-digi utvecklas riksomfattande informationssystemtjänster för integrationen, som kan tas i användning i kommunerna från och med den 1 januari 2025. Syftet med informationssystemtjänsterna är att stödja kommunernas kundarbete inom integrationen, förbättra informationsutbytet mellan integrationsaktörerna och producera information för ledning genom integrationsinformation på kommunal, regional och nationell nivå.

Kundinformationssystemet Koto-digi används i kommunernas integrationstjänster. Kundinformationssystemet stöder i synnerhet mottagandet av personer som får internationellt skydd och deras styrning till tjänster.

Datastrukturen i Koto-digi-systemet harmoniseras med AN-tjänsternas datasystem för att effektivisera utlämnandet av uppgifter och förenkla ledningen genom integrationsinformation. Dessutom utvecklas i systemet möjligheter att utnyttja olika datalager, kontaktytor och utvidgningar på kommunfältet.

Användningen av systemtjänsterna Koto-digi regleras i den nya integrationslagen. Kommunernas användningsskyldighet träder i kraft efter övergångsperioden den 1 januari 2027. UF-centret ansvarar för att bygga upp och underhålla informationssystemet. Användningen av systemet är avgiftsfritt för kommunerna.

Systemutvecklingsprojektet genomförs som en del av arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommunerna och integrationsstöd med finansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).


Vi uppdaterar information om projektet också på arbets- och näringsministeriets webbplats integration.fi.

På integration.fi -webbplatsen hittar du också svar på vanliga frågor om det landsomfattande klientdatasystemet KOTO-digi.

 

 

 

 

 

Finansioeras av Europeiska unionen