Ansök om utbetalning

Betalningsenhets kontaktuppgifter

Våra tjänster för utbetalningsärenden och kontaktuppgifter

Betalningsenhets kontaktuppgifter

UF-centret, Betalningsenhet, PB 1002, 00521 Helsingfors.

Postadresser i betalningsområdena (Joensuu, Kouvola, Uleåborg, Tammerfors, Åbo) har nedlagts och all post för betalningsenheten tas emot på adressen i Helsingfors.

Istället för post rekommenderar vi att du använder e-tjänst, vilket påskyndar processen för ditt ärende. Information om e-tjänster finns i ansökningsanvisningarna och blanketterna.

Förfrågningar per e-post

  • Väg- och landsvägsförrättningsersättningar forrattning.uf-centret@ntm-centralen.fi
  • Fiskeriutbetalningar fiskeriutbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi
  • Ersättning för invandring och företrädares arvoden flyttning.uf-centret@ntm-centralen.fi
  • Utbetalningar för miljö, vatten och avloppssystem miljoutbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi
  • Utbetalningar av startpeng startpeng.uf-centret@ntm-centralen.fi
  • Utbetalningar av lönesubvention lonesubvention.uf-centret@ntm-centralen.fi
  • Utbetalningar av kostnadsersättning enligt prövning kostnadsersattning.uf-centret@ntm-centralen.fi
  • Övriga utbetalningar utbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi

NTM-centralernas kundbetjäning

FöretagsFinlands telefontjänst (suomi.fi)
Allmän rådgivning om arbets- och näringstjänsterna samt handledning i användningen av webbtjänsterna. FöretagsFinland ger råd i den elektroniska ärendehanteringen beträffande utbetalningen av lönesubvention och startpeng, samt i användningen av Katso-koden.

Trafikens kundservice (ely-keskus.fi)
Trafikens kundservice ger råd i frågor beträffande förrättningsersättningar och statsunderstöd för enskilda vägar.

Kundservice för miljöfrågor (ely-keskus.fi)
Kundservicen för miljöfrågor betjänar i frågor beträffande vatten- och miljövård, vård av byggnadsarvet samt övriga förfrågningar om utbetalning som gäller miljön.

Landsomfattande AN-rådgivningstjänster

Mer information