Uppgifter och tjänster

Ansök om utbetalning

Ansök om utbetalning

UF-centret ansvarar för utbetalningsuppgifter av NTM-centralernas och AN-byråernas avtal och beslut om statsunderstöd, med undantag för finansieringen av landbygdsnätverket och strukturfonderna, företagens utvecklingsunderstöd samt transportstöd. UF-centrets utbetalningsuppgifter styrs i samarbete av sex olika förvaltningsområden. Den administrativa styrningen kommer från arbets- och näringsministeriet.

Ansök om utbetalning enligt det beslut du fått. UF-centret behandlar utbetalningsansökningar i ankomstordning. Handläggningstiden för ansökningar är cirka 30 dygn, förutom i de utbetalningar som har getts separata betalningsdagar/betalningsdatumen.

Bekanta dig med anvisningarna för utbetalning, servicekanaler och blanketter i serviceportalen. Du kan lämna in en personlig fråga och följa med hur ditt ärende framskrider genom att logga in på serviceportalen.

Till serviceportalen här

 

AN-tjänster

Bygg-, miljö- och vattendragsunderstöd

Fiskeriunderstöd

Migrations- och integrationsunderstöd

Näringslivsunderstöd

Trafikunderstöd