KEHA työnantajana

Vastuullisuus

Vastuullisuus

Vastuullisuus ja vaikuttaminen ovat vahvasti läsnä KEHA-keskuksen, ELY-keskusten ja TE-toimistojen toiminnassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden eteen.

Tätä työtä ja sen vaikuttavuutta on kuvattu ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen yhteisessä vastuullisuusraportissa.

ELY-keskusten, TE-toimistojen sekä KEHA-keskuksen vastuullisuusraportti 2022 - (doria.fi) 

ELY-keskusten, TE-toimistojen sekä KEHA-keskuksen vastuullisuusraportti 2021 (doria.fi)

Ilmoittajansuojelu

Ilmoituskanavan välityksellä KEHA-keskuksen työntekijät, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit voivat turvallisesti ilmoittaa väärinkäytösepäilystä tai muusta epäeettisestä toiminnasta. Kanavan käyttöönotto perustuu Euroopan Unionin Whistleblow-direktiiviin.

Jos olet ilmoittamassa työsi yhteydessä havaitsemastasi väärinkäytöksestä, voit saada ilmoittajansuojelua.
Tee siinä tapauksessa ilmoitus Oikeuskanslerinviraston ilmoituskanavaan (oikeuskansleri.fi).

Lisätietoa: