Vastuullisuus

Vastuullisuus ja vaikuttaminen ovat vahvasti läsnä KEHA-keskuksen, ELY-keskusten ja TE-toimistojen toiminnassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden eteen.

Tätä työtä ja sen vaikuttavuutta on kuvattu ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen ensimmäisessä yhteisessä vastuullisuusraportissa vuodelta 2021.

Syvempään tarkastelua raportissa on tehty viidestä kestävän kehityksen tavoitteesta, jotka ovat puhdas vesi ja sanitaatio, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, kestävät kaupungit ja yhteisöt, vastuullista kuluttamista sekä maanpäällinen elämä. Lisäksi raportissa on kuvattu virastojen ekologista ja sosiaalista jalanjälkeä.

Tutustu tästä ELY-keskusten, TE-toimistojen sekä KEHA-keskuksen vuoden 2021 vastuullisuusraporttiin (doria.fi)

Ilmoittajansuojelu

Ilmoituskanavan välityksellä KEHA-keskuksen työntekijät, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit voivat turvallisesti ilmoittaa väärinkäytösepäilystä tai muusta epäeettisestä toiminnasta. Kanavan käyttöönotto perustuu Euroopan Unionin Whistleblow-direktiiviin.

Jos olet ilmoittamassa työsi yhteydessä havaitsemastasi väärinkäytöksestä, voit saada ilmoittajansuojelua.
Tee siinä tapauksessa ilmoitus Oikeuskanslerinviraston ilmoituskanavaan (oikeuskansleri.fi).

Lisätietoa: