Uutiset

Uutiset

Uutinen

Tulkkauspalveluiden hankinta siirtyy työllisyysalueille

22.02.2024

KEHA-keskus on kilpailuttanut ja hankkinut vieraan kielen tulkkauspalvelut TE-toimistojen ja työllisyyden kuntakokeilujen käyttöön. Tulkkauspalvelut ovat pitäneet sisällään etä- ja lähitulkkauspalveluita sekä pikatulkkauspalveluita. Hallintolain (434/2003) mukaan viranomaisen on järjestettävä tulkkaaminen tai kääntäminen asioissa, joissa asianosainen ei osaa viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä.

Työllisyyspalveluiden siirtyessä kuntiin myös tulkkauksen järjestäminen siirtyy työllisyysalueille 1.1.2025 alkaen. KEHA-keskuksen tulkkauspalveluiden hankintasopimus päättyy 31.12.2024 eikä KEHA-keskus 1.1.2025 alkaen tarjoa tulkkauspalveluita. TE-toimistoissa ja kuntakokeilussa KEHA-keskuksen kilpailuttamaa tulkkauspalvelua voidaan käyttää nykyiseen tapaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta säädetyn lain mukaisissa tehtävissä tarvittaviin tulkkaustilanteisiin 31.12.2024 saakka.

KEHA-keskus ei pysty tällä hetkellä tuottamaan kuntakohtaista, TE-toimistokohtaista tai työllisyyden kuntakokeilukohtaista tietoa tulkkauspalveluiden käytöstä. Selvityksessä on parhaillaan, että onko jonkinlaista syvällisempää tietoa saatavissa ja tuotettavissa TE24-uudistuksen valmistelutyön tueksi työllisyysalueiden tulkkauspalveluiden mahdollisia hankintoja varten.

Työ- ja elinkeinoministeriön tietopaketista löytyy Maahanmuutto ja kotoutuminen tilasto-osio, josta pystyy tarkastelemaan muun muassa kuntakohtaisesti tilastotietoja vieraskielisen väestön ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määristä.

Tietopaketit kuntien yhteistyön tueksi (tem.fi)