Uutiset

Uutiset

Uutinen

KEHA-keskuksen Tietoalusta Myllylle myönnetty rekisteröity tavaramerkki

23.04.2024

KEHA-keskus ilmoittaa ylpeänä, että sen toteuttamalle Tietoalusta Myllylle on myönnetty rekisteröity tavaramerkki. Tämä merkittävä virstanpylväs vahvistaa Tietoalusta Myllyn ainutlaatuisuuden ja suojaa käyttöä.

​Tietoalusta Mylly on pitkäjänteisen kehittämistyön tulos, joka alkoi vuonna 2019. Se on suunniteltu palvelemaan hallinnon sisäistä tiedon hyödyntämistä johtamisessa, ohjauksessa ja päätöksenteossa. Tietoalusta tarjoaa visualisoituja digitaalisia tietotuotteita ja palveluja, jotka perustuvat pilvipohjaiseen ratkaisuun. Fyysinen rakenne on suunniteltu tehokkaaseen tietojen etsintään, summaukseen ja raportointiin ilman, että taustalla olevien järjestelmien toiminta vaarantuu.

KEHA-keskuksen johtaja Heikki Heikkilän mukaan tiedolla johtaminen näkyy meillä tuotteistettuina alustapalveluina sekä konkreettisina tietotuotteina, joita alustan päälle on rakennettu ja rakennetaan. Sisällään tämä pitää prosessien ja toiminnan kehittämistä, vaikutusten arviointia ja mittaamista sekä tehokkaampaa kustannusseurantaa organisaation strategisesta tasosta aina operatiiviseen toimintaan saakka. Ilman keskitettyä ja ajassa kehittyvää teknologia-alustaa tämä ei olisi mahdollista toimiessamme hyvin hajautetussa ja muuttuvassa toimintaympäristössä, tietohallintojohtaja Heikki Makkula toteaa.

Myllyn rooli KEHA-keskuksen tietotuotannon tukena on merkittävä. Mylly tuottaa mm. yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tietoa sekä laajoja digitaalisia lakisääteisiä raportointikokonaisuuksia eri sidosryhmien käyttöön. Onnistuaksemme näissä tehtävissä tarvitsemme käyttöömme luotettavan, ajantasaisen ja jatkuvasti laajentuvan tietopohjan, tuotepäällikkö Lea Pitkänen muistuttaa.

Kehittämistyö jatkuu ja tavoitteet lähivuosille asetetaan korkealle. On tärkeää, että tulokset näkyvät laajasti sidosryhmillemme tulevaisuudessa. Tämä edellyttää selkeää visiota ja strategiaa, joka ohjaa toimintaa kohti asetettuja päämääriä. Lisäksi on varmistettava, että kaikki osapuolet ovat sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin ja ymmärtävät niiden merkityksen. Näin varmistetaan, että tulokset eivät ainoastaan täytä odotuksia, vaan myös ylittävät ne.

Patentti- ja rekisterihallituksen myöntämä tavaramerkki jakautuu useille palveluluokille, mukaan lukien yritystoiminnan avustamis-, liikkeenjohto- ja hallintopalvelut sekä IT-palvelut. Tämä rekisteröity tavaramerkki vahvistaa KEHA-keskuksen sitoutumista laadukkaaseen tiedonhallintaan ja palvelujen tarjoamiseen.

Onnea Tietoalusta Myllylle®!

Lisätietoja:

KEHA-keskus
johtaja Heikki Heikkilä
tietohallintojohtaja Heikki Makkula
tietoalusta MYLLYn tuotepäällikkö, johtava asiantuntija Lea Pitkänen

(etunimi.sukunim@ely-keskus.fi)