Uutiset

Uutiset

Uutinen

Hallituksen toimenpideohjelma Ukrainasta paenneiden auttamiseksi vuosille 2024–2027

17.06.2024

Yhteensä 30 eri hallinnonalojen toimenpidettä, joilla edistetään tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työllistymistä, hyvinvointia, osallisuutta sekä kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan.

Tilapäistä suojelua saavilla ukrainalaisilla on oikeus tehdä työtä ja opiskella Suomessa heti tilapäisen suojelun hakemuksen jättämisen jälkeen. Lisäksi tilapäistä suojelua saavilla on oikeus välittömästi oleskeluluvan saamisen jälkeen kaikkiin TE-toimiston työttömille työnhakijoille tarkoitettuihin palveluihin, kuten työnvälitys, uraohjaus, kotoutumiskoulutus ja palkkatuettu työ. Suomen tai ruotsin kieltä voi opiskella kotoutumiskoulutuksessa tai vapaan sivistystyön kielikoulutuksessa maksuttomasti, kun kotoutumissuunnitelma on laadittu TE-palveluissa tai kuntakokeilussa/kunnissa.

KEHA-keskus yhdessä Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa levittävät tietoa kunnissa ja TE- toimistoissa toimiville työllisyystoimijoille ukrainalaisten kotoutumisen ja työllistymisen edistämisessä hyväksi havaituista palveluista.

KEHA-keskus pyrkii ylläpitämään ja kehittämään olemassa olevia verkostojaan, jotta muutoksista sekä hyvistä toimintamalleista ja käytänteistä voidaan viestiä tehokkaasti ja jotta ammattilaisten osaaminen sekä yhteistyö vahvistuvat. Työvoimaviranomaisille suunnatuissa jo olemassa olevissa kotoutumisen edistämisen verkostoissa nostetaan esille ajankohtaisia tilapäiseen suojeluun liittyviä asioita. Lisäksi KEHA-keskus on perustanut tähän liittyen tilapäisen suojelun verkoston, jonka kautta vastataan tilapäiseen suojeluun liittyvistä muutoksista ja hyvistä käytänteistä. Verkostojen substanssiosaaminen on olennaista myös työllisyysalueisiin siirtymisen kysymyksissä koskien ukrainalaisten työllisyyden sekä kotoutumisen edistämisen palveluja.

Tavoitteena on lisäksi päivittää valtakunnalliset, työvoimapalveluiden käyttöä opastavat monikieliset materiaalit, ml. ukrainankieliset ja tuottaa tarvittaessa uutta materiaalia saavutettavasti. Näin pyritään takaamaan omakielisen perustiedon välittyminen Ukrainasta Suomeen saapuville tilapäistä suojelua saaville.

Vastuu perustietoaineiston tuottamisesta ja jakelusta siirtyy 1.1.2025 Työ- ja elinkeinoministeriöltä Kehittämis- ja hallintokeskukselle.

Lue lisää eri viranomaistahojen tavoitteista ja yhteistyöstä TEMin uutisesta
(sisältää linkin julkaisuun):
Hallituksen toimenpideohjelma tukee ukrainalaisten työllistymistä ja asettautumista Suomessa - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)