Vi möjliggör utvecklande och innovativa tjänster!

Uppgifter och tjänster

Vi utvecklar styrnings- och verksamhetsprocesser, sköter utbetalningar och producerar nya digitaliska tjänster. Bekanta dig med våra tjänster!

työvoima
Arbetskraft och integration
Bekanta dig med tjänsten
Administrativa och utvecklingstjänster
Bekanta dig med tjänsten
Digitala och informationstjänster
Bekanta dig med tjänsten
Upptäck alla våra tjänster

Om oss

Vi erbjuder utvecklings- och administrationstjänster för NTM-centralerna och AN-byråerna. Bekanta dig med UF-centret!

Läs mer

Vi samarbetar obegränsat! Rätt intill.

Kontakta oss!

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och
förvaltningscenter (UF-centret)
PB 1000, 50101 S:t Michel
Telefon: 0295 020 000 (växel)
E-post: kirjaamo.keha@ely-keskus.fi

Kontaktuppgifter