Oikaisuvaatimukset / muutoksenhaku

Svenska | English

KEHA-keskuksen päätökseen tyytymätön voi hakea saamaansa päätökseen joko oikaisua tai jättää muutoksenhaun hallinto-oikeuteen. Oikaisu- ja muutoksenhakumenettelystä ohjeistetaan päätöksessä.