Väliaikaiset tuet ja hyvitykset ravitsemisyrityksille

 

Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin voimakkaasti lainsäädännöllä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 4.4.–31.5.2020 väliseksi ajaksi.

Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään vaikutuksia.

Malli koostui kahdesta toisiaan täydentävästä osasta ja joita oli mahdollista saada kumpaakin. Tuet myönsi ja maksoi KEHA-keskus.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta

 • Kohtuullinen hyvitys niistä kustannuksista, jotka oli aiheutuneet rajoitusvelvoitteen aikana.
 • Kompensaatio myönnettiin tilavuokrista, lvis-maksuista ja muista samankaltaisista joustamattomista juoksevista menoista aiheutuneesta rasitteesta, ei kuitenkaan ainehankintojen tai palkkojen kustannuksista eikä investoinneista.
 • Hyvitys suhteutettiin siihen muutokseen, mikä yrityksen myynnille aiheutui rajoitteen aikana.
 • Hyvitys maksettiin pääsääntöisesti joukkomaksatuksena kahdessa erässä päätoimisille ravitsemisyrityksille, joiden verottajalle toimitettu 4/2020 alv-ilmoitus oli käytettävissä maksatusta muodostettaessa. 
   >> 4.6.2020 TEM Tiedonanto ravitsemisyrityksille ennakko ja loppusuorituksesta (pdf)
 • Muille yrityksille hyvitys myönnettiin hakemuksesta, viimeinen hakupäivä oli 31.8.2020.
 • Ravitsemisalan yritys oli voinut saada liikamaksua toiminnan rajoitusten hyvittämisen joukkomaksatuksessa, jossa ensin maksettiin TEM päätöksellä ensimmäisenä osaeränä laskennallinen ennakko ja vasta sen jälkeen todelliseen alv-kuukausi-ilmoittamiseen perustunut todellinen hyvitys.
  Mikäli laskuperusteinen joukkomaksatushyvitys oli ollut liian suuri, liikaa maksetun hyvityksen pystyi palauttamaan itse tai maksamaan KEHA-keskuksen tekemän takaisinmaksupäätöksen perusteella.
 • Hyvitystä on 6.5.2022 mennessä palautettu vapaaehtoisena (56 yritystä) tai palautuspyynnöstä (266 yritystä) yhteensä noin 3,9 M€ edestä.
  • Käsittelyssä joko avoimena tai keskeneräisenä on yhteensä n 200 yrityksen hyvitysten palautukset, yhteensä n. 1.9 M€.
 • Lisäselvitysmenettelyssä on edelleen joitakin tapauksia, joissa alv-kuukausi-ilmoituksen puuttumisen, muun puutteen, oikaisuvaatimuksen tai hallintovalituksen käsittelyn johdosta on mahdollista vielä suorittaa korvausta yritykselle. Tapausten käsittely voi jatkua vielä vuonna 2023.

Tuki uudelleentyöllistämiseen

 • Tukea myönnettiin valmiuteen ja kykyyn työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen.
 • Tukea voitiin kohdentaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn maksamiseen.
 • Yrityksellä oli velvoite palauttaa liikaa maksettu tuki, mikäli se ei työllistänyt myöntöpäätöksen mukaista henkilömäärää tai näille ei kerry maksettavia palkkoja vaadittavaa 2500 euron määrää.
 • Tuki myönnettiin vain hakemuksesta.
 • Haku päättyi 31.10.2020

Päätös- ja hakemusmäärät

Tietoalusta Myllyn tiedot eivät sisällä alla löytyviä joukkomaksatuksena maksettuja hyvityksiä.

Lisätietoja

KEHA-keskus, maksatusjohtaja Pauliina Smolander
maksatukset.keha@ely-keskus.fi