Rättelseyrkande och ändringssökande

Suomi | English

De som är missnöjda med UF-centrets beslut kan söka rättelse eller ändring i beslutet hos förvaltningsdomstolen. I beslutet medföljer anvisningar om förfarandena för rättelseyrkande och ändringssökande.