Trafik

Suomi | English

Närings-, trafik- och miljöcentralerna ansvarar om statsbidrag för enskilda vägar och förrättningsersättningar och understöd för den offentliga persontrafiken.

UF-centret ansvarar för utbetalningen av stöden och ersättningarna.

Förfrågningar beträffande utbetalningarna kan riktas till följande e-postadress utbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi.

Enskilda vägar

Ansökningsblanketterna i Suomi.fi portal

Utbetalningsansökan skickas

  • till registratorskontoret vid NTM-centralen i Birkaland som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett, eller,
  • per post till
    UF-centret
    Mellersta betalningsområdet / enskilda vägar
    PB 136, 33101 Tammerfors

Understöd för den offentliga persontrafiken till kommuner

 Ansök om utbetalning

  • Elektronisk utbetalningsansökan: Om understödsansökan har lämnats in elektroniskt via regionförvaltningens e-tjänst, ska utbetalningsansökan lämnas in via fliken Utbetalning i e-tjänstens ärendetjänst.

Förrättningsersättningar

Förfrågningar beträffande ersättningarna kan riktas till följande e-postadress: forrattning.uf-centret@ntm-centralen.fi.

På webben

Trafikens kundservice ger råd i frågor beträffande förrättningsersättningar och statsunderstöd för enskilda vägar, 0295 020 603.