Trafik

Suomi | English

Närings-, trafik- och miljöcentralerna ansvarar om statsbidrag för enskilda vägar och förrättningsersättningar.

UF-centret ansvarar för utbetalningen av stöden och ersättningarna.

Enskilda vägar

Ansökningsblanketterna i Suomi.fi portal

Förfrågningar beträffande utbetalningarna kan riktas till följande e-postadress: miljoutbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi.

Utbetalningsansökan skickas

  • till registratorskontoret vid NTM-centralen i Birkaland som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett, eller,
  • per post till

UF-centret
Mellersta betalningsområdet / enskilda vägar
PB 136, 33101 Tammerfors

Förrättningsersättningar

Förfrågningar beträffande ersättningarna kan riktas till följande e-postadress: forrattning.uf-centret@ntm-centralen.fi.

På webben

Trafikens kundservice ger råd i frågor beträffande förrättningsersättningar och statsunderstöd för enskilda vägar, 0295 020 603.