Miljö

Suomi | English

NTM-centralernas ansvarsområden för miljö och naturresurser beviljar miljöministeriets förvaltningsområdes prövningsbaserade statsunderstöd för vård av byggnadsarvet, miljövård i skärgården samt avfallshantering i fjällområden. Dessutom beviljar NTM-centralen i Mellersta Finland understöd för projekt inom hållbar utveckling samt miljöfostran och miljöupplysning som har riksomfattande betydelse. NTM-centralerna beviljar även understöd för vattenförsörjningen. NTM-centralen i Birkaland beviljar statliga understöd till utredning av områdetsförorening och sanering av det föorenade området. UF-centret ansvarar för utbetalningen av understöden.

Förfrågningar beträffande utbetalningarna kan riktas till följande e-postadress: miljoutbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi.

Ansök om utbetalning

>> Elektronisk utbetalningsansökan

Om understödsansökan har lämnats in elektroniskt via regionförvaltningens e-tjänst, ska utbetalningsansökan lämnas in via fliken Utbetalning i e-tjänstens ärendetjänst.

>> Betalningsansökan på pappersblankett

Om understödet har sökts på en pappersblankett finns blanketten för ansökan om utbetalning på serviceportalen suomi.fi. Utbetalningsansökan bifogas till NTM-centralens allmänna ärendeblankett och skickas direkt till den NTM-centrals registratorkontor som gjort finansieringsbeslutet eller per post till betalningsenhetens verksamhetsställe.

 >> Anvisning av ansökning om utbetalning av understöd av byggnads-, miljö- och vattenvårdsprojekt

Förfrågningar beträffande utbetalningarna kan riktas till följande e-postadress: miljoutbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi.

Kundtjänstcentralen för miljöfrågor ger råd per telefon, tfn 029 502 0900

På webben