Fiskerihushållning

 Suomi | English

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, UF-centret, betalar projekt- och företagsstöd samt säl- och skarversättningar som beviljats av Europeiska havs- och fiskerifonden. Dessutom behandlar UF-centret redovisningarna för fiskeområdenas verksamhetsbidrag och utbetalningsansökningarna för restaurerigns- och prövningsbaserade projekt för att främja fiskerihushållningen.

Förfrågningar beträffande utbetalningsansökningar fiskeriutbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi.

Utbetalningsansökan skickas

Lämna in utbetalningsansökan för EHFF-programmet i Hyrrä. Om problem uppstår med att ansöka om utbetalning elektroniskt finns blanketten för utbetalningsansökan på denna sida. EHFF-blanketterna med anvisningar finns på Suomi.fi -sidor. Utbetalningsansökan för medlen för restaureringsprojekt och för främjande av fiskenäringen samt redovisningsblanketterna för fiskeområdenas verksamhetsbidrag finns på serviceportalen suomi.fi som utskrivbara PDF-filer.

Återbetalning av stöd

Befrämjande av fiskerihushållning

Eventuellt oanvänt förskott skall återbetalas till UF-centrets inkomstkonto Danske Bank FI18 8129 9710 0122 79 eller Nordea FI90 1804 3000 0149 44, senast den dag då den sista ansökan om utbetalning enligt beslutet lämnas in.

Verksamhetsbidrag för fiskeriområden

Outnyttjat stöd skall återbetalas till UF-centrets inkomstkonto Danske Bank FI18 8129 9710 0122 79 eller Nordea FI90 1804 3000 0149 44, senast den 31 mars året efter det att stödet löpt ut.

Ansökningsblanketterna

Utbetalningsansökningar gällande Europeiska havs- och fiskerifonden

Utbetalningsansökningar gällande projekt för befrämjandet av fiskerihushållningen

Utredning gällande användningen av verksamhetsbidragen för fiskeriområdena

Utbetalningsansökningar gällande bidrag för fiskeriekonomiska restaureringar

På webben