Fiskerihushållning

 Suomi | English

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (KEHA-centret) betalar projekt- och företagsstöd samt säl- och skarversättningar som beviljats av Europeiska havs- och fiskerifonden. Dessutom behandlar UF-centret redovisningarna för fiskeområdenas verksamhetsbidrag och utbetalningsansökningarna för restaurerigns- och prövningsbaserade projekt för att främja fiskerihushållningen.

Förfrågningar beträffande utbetalningsansökningar fiskeriutbetalningar.uf-centret(at)ntm-centralen.fi.

Utbetalningsansökan skickas

Lämna in utbetalningsansökan för EHFF-programmet i Hyrrä! Om problem uppstår med att ansöka om utbetalning elektroniskt finns blanketten för utbetalningsansökan på denna sida. EHFF-blanketterna med anvisningar finns på Suomi.fi -sidor. Utbetalningsansökan för medlen för restaureringsprojekt och för främjande av fiskenäringen samt redovisningsblanketterna för fiskeområdenas verksamhetsbidrag finns på serviceportalen suomi.fi som utskrivbara PDF-filer.

Ansökningsblanketterna

  • Ansökningsblanketterna i Suomi.fi sidor (ansökan om utbetalning, anvisning)

Utbetalningsansökningar gällande Europeiska havs- och fiskerifonden

Utbetalningsansökningar gällande projekt för befrämjandet av fiskerihushållningen

Utredning gällande användningen av verksamhetsbidragen för fiskeriområdena

Utbetalningsansökningar gällande bidrag för fiskeriekonomiska restaureringar

På webben