Ansök om utbetalning

Suomi | English

UF-centrets betalningsenhets uppgift är att korrekt och i rätt tid genomföra utbetalningarna för avtalen som ingåtts av NTM-centralerna samt arbets- och näringsbyråerna eller för statsunderstödsbesluten.  Administrationen styrs från arbets- och näringsministeriet, men utbetalningsuppgifterna styrs gemensamt av fem olika förvaltningsområden.

De nationella NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utbetalningsuppgifter har centraliserats till betalningsenheten, med undantag av utbetalningen av landsbygdsstöd, strukturfondernas och företagens utvecklingsbidrag samt transportstöd.

Betalningsenheten behandlar inkommande ersättnings- och utbetalningsansökningar i den ordning de anländer i. Vårt mål för behandlingstiden är 30 dygn. Utbetalningsansökningar för startpeng behandlas inom ungefär en vecka, men betalas ut två gånger i månaden genom löneberäkningen. Betalningsdatumen finns på vår sida TE-tjänster.

Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och blanketterna förUF-centrets utbetalningar på vår sida

.

På webben