Våra tjänster för utbetalningsärenden och kontaktuppgifter

Suomi | English

Betalningsenhets kontaktuppgifter

UF-centret, Betalningsenhet, PB 1002, 00521 Helsingfors.

Postadresser i betalningsområdena (Joensuu, Kouvola, Uleåborg, Tammerfors, Åbo) har nedlagts och all post för betalningsenheten tas emot på adressen i Helsingfors.

Istället för post rekommenderar vi att du använder e-tjänst, vilket påskyndar processen för ditt ärende. Information om e-tjänster finns i ansökningsanvisningarna och blanketterna.

Förfrågningar per e-post

NTM-centralernas kundbetjäning

FöretagsFinlands telefontjänst 0295 020 501, mån.-fre. kl. 9–16.15
Allmän rådgivning om arbets- och näringstjänsterna samt handledning i användningen av webbtjänsterna. FöretagsFinland ger råd i den elektroniska ärendehanteringen beträffande utbetalningen av lönesubvention och startpeng, samt i användningen av Katso-koden.

Trafikens kundservice, 0295 020 603, mån.-fre. klo 9-16
Trafikens kundservice ger råd i frågor beträffande förrättningsersättningar och statsunderstöd för enskilda vägar.

Kundservice för miljöfrågor, 0295 020 901, mån.-fre. kl. 9-16
Kundservicen för miljöfrågor betjänar i frågor beträffande vatten- och miljövård, vård av byggnadsarvet samt övriga förfrågningar om utbetalning som gäller miljön.

Landsomfattande AN-rådgivningstjänster

På webben