Våra tjänster för utbetalningsärenden och kontaktuppgifter

 Suomi | English

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas kundbetjäning

FöretagsFinlands telefontjänst 0295 020 501, mån.-fre. kl. 9–16.15
Allmän rådgivning om arbets- och näringstjänsterna samt handledning i användningen av webbtjänsterna. FöretagsFinland ger råd i den elektroniska ärendehanteringen beträffande utbetalningen av lönesubvention och startpeng, samt i användningen av Katso-koden.

Trafikens kundservice, 0295 020 603, mån.-fre. klo 9-16
Trafikens kundservice ger råd i frågor beträffande förrättningsersättningar och statsunderstöd för enskilda vägar.

Kundservice för miljöfrågor, 0295 020 901, mån.-fre. kl. 9-16
Kundservicen för miljöfrågor betjänar i frågor beträffande vatten- och miljövård, vård av byggnadsarvet samt övriga förfrågningar om utbetalning som gäller miljön.

Arbets- och näringstjänsterna för privatpersoner fås i fortsättningen från ett servicenummer, 029 502 5510 (betjäning på svenska), 029 502 5500 (betjäning på finska).


 Förfrågningar per e-post

Betalningsområdenas kontaktuppgifter

  • Nylands betalningsområde, PB 1002, 00521 Helsingfors (Nyland)
  • Södra betalningsområdet, PB 3300, 45101 Kouvola (Tavastland, Sydvästra Finland)
  • Västra betalningsområdet, PB 1010, 20101 Åbo (Egentliga Finland, Satakunta)
  • Mellersta betalningsområdet, PB 136, 33101 Tammerfors (Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten)
  • Östra betalningsområdet, PB 1000, 80101 Joensuu (Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax)
  • Norra betalningsområdet, PB 200, 90101 Uleåborg (Kajanaland, Lappland, Norra Österbotten)

På webben