Sv_2.png

Suomi   |   English

Komplettering av ansökan

Sökningen slutade 31.10.2020

Stöd för återanställning

Med stödet för återanställning stöds förplägnadsföretagens beredskap och förmåga att sysselsätta arbetstagare när verksamheten inleds efter begränsningstiden så att företagen når en nivå som motsvarar den som rådde innan coronavirusepidemin.

Det är möjligt att få stöd för högst det antal arbetstagare som kalkylmässigt var anställda på heltid i företaget i februari 2020. 

Stöd kan betalas för arbete som skaffats i form av inhyrd arbetskraft via bemanningsföretag eller arbete utfört av underleverantör, 1 000 euro för varje arbetstagare som omfattas av stödet. Stöd betalas då för en hyrd arbetstagare för vilken faktureringen är minst 4 500 euro under de tre månaderna efter det att begränsningsskyldigheten upphörde.

Stödbeloppet är 1 000 euro per anställd.  

Stöd kan beviljas ett enskilt företag eller koncern för högst 800 personer, upp till högst 0,8 miljoner euro. De arbetstagare till vars lönekostnader företaget får annat offentligt stöd har inte rätt till stöd.

 • Villkor för att vara berättigad till stöd är att företaget betalar sammanlagt 2 500 euro till den anställda i tre månader efter det att begränsningen upphör (1.6–31.8.2020).
 • Faktureringen av lön eller personaltjänstföretag behöver inte infalla under hela den ovan nämnda tiden. Det räcker med att företaget betalar ett belopp som motsvarar lönen eller bemanningstjänsten.
 • För att få stöd behöver företaget att inte vara tvunget att öppna rörelsen omedelbart efter det att begränsningen har upphört, om öppnandet inte omedelbart är lönsamt, t.ex. företagsekonomiskt.
 • Villkor för erhållande av stöd är inte heller viss arbetstid, utan endast om det innebär en lönekostnad på minst 2 500 euro per anställd inom den fastställda tidsfristen eller fakturering av inhyrd arbetskraft/underleverantör på minst 4 500 euro per anställd. 
  Med lön avses lön som betalas till arbetstagaren innan den försäkrades lagstadgade avgifter och skatter innehålls.

Stödet beviljas och betalas på ansökan av företaget redan innan företaget faktiskt har betalat lön till arbetstagaren eller räkningen till bemanningsföretaget

Betalningen baseras på antalet anställda som meddelats av företaget.  En förutsättning är att företaget vid ansökan om stöd förbinder sig att betala lön till det belopp som är en förutsättning för erhållande av stödet och att anställa det anmälda antalet inhyrd arbetskraft.

Användningen av understödet utreds av UF-centret i efterhand genom övervakningsåtgärder.

Ansökan måste lämnas in senast 31.10.2020.

 • Ansök om stöd främst med hjälp av det elektroniska formuläret.
 • Fyll i ansökan noggrant och bifoga eventuella bilagor. Detta påskyndar behandlingstiden av ansökan. 
 • Du får tillgång till e-tjänsten via länken nedan genom att välja inloggningsknappen längst upp till höger på skärmen välj språk vid knappen bredvid. Detta öppnar en autentisering för vilken du behöver ett starkt autentiseringsverktyg (till exempel bank kod, certifikatkort eller mobil ID) och därefter öppnas formuläret direkt för att fyllas i.
 • Ansökningsanvisning (pdf)

>>  Till e-tjänsten

Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten, kan ansökan också lämnas in per post eller e-post till UF-centrets registratur.

 

Postadress: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, PL 1000, 50101 Mikkeli

Ansökan kan kompletteras:

 • Komplettering av ansökan skickas elektroniskt till kirjaamo.keha@ely-keskus.fi
 • Ange ordet komplettering och namnet på din ursprungliga ansökan i meddelandets rubrik (antingen Ersättning för gottgörelse för begränsning av förplägnadsverksamhet eller Ersättning för stöd till återanställning för förplägnadsbranschen).
 • Ange företagets namn och FO-nummer i meddelandets rubrik och ärendet kompletteringen gäller.
 • Lägg till en eventuell tidigare erhållen ärendenummer i rubriken (kunden får ett ärendenummer när han eller hon sköter sina ärenden elektroniskt)

Om UF-centret begär att komplettera ansökan, skicka in begärda tillägg inom den angivna tidsfristen eller förhandla om en ytterligare tid med myndigheten.

När UF-centret har fått tillräcklig och korrekt information för att avgöra ärendet om stödansökan kommer det att fatta ett överklagbart beslut. Beslutet tillställs den som ansöker om understöd.

Företaget är skyldig att betala tillbaka stöd som betalats till ett för stort belopp, om företaget inte anställer det antal personer som anges i stödbeslutet eller om det inte till dessa betalas löner till ett belopp av 2 500 euro.