kalatalous_sv.jpg

Ansökan om understöd 

Suomi |   English


 

Understöd för ekonomiska svårigheter orsakade av coronavirus-pandemin 

(från 18.5.2020) 

 

 

Ansök om understöd i första hand via elektroniska formuläret. 

 

Fyll i ansökan noggrant och bifoga till den alla nödvändiga bilagor. på så sett försnabbar du behandlingstiden.  

Logga in längst upp till höger på skärmen, byt språk, Logga in och sedan öppnas formuläret för direkt fyllning.  

      • För e-tjänsten krävs ett starkt autentiseringsverktyg som bankkoder, ett certifikatkort eller ett mobil ID. 
      • Fyll i alla punkter 

 

Ifall användning av e-tjänst inte är möjligt, kan en utskrivbar ansökningsblankett (.pdf)

 

Ansökningsblanketten kan lämnas in elektroniskt via NTM-centralens allmänna e-tjänst till den NTM-central från vilken understödet ansöks från eller per post. 

 

 

I fall NTM-centralen ber om komplettering av ansökan, lämna in kompletteringen senast vid den utsatta tiden eller förhandla om tidsfrist med myndigheten. 

 

När NTM-centralen har fått tillräcklig och korrekt information för att avgöra ärendet, fattar NTM-centralen beslut på ansökan, fattar NTM-centralen ett beslut. Beslutet skickas till sökande per post eller med sökandens tillstånd per e-post. 

 

UF-centret betalar ut understödet som förskott enligt stödbeslutet. 

 


Redovisning över användning av understödet. 

 

>> Understödet skall redovisas med en blankett


När NTM-centralen har godkänt redovisningen, skickar UF-centret ännu ett elektroniskt undertecknat betalningsbeslut per post eller med sökandes lov per e-post. Även ifall redovisningen inte blir godkänd i helhet, får den sökande ett beslut, till vilken besvär kan sökas från UF-centret. Förskott som blivit oanvänt eller delvis oanvänt kan återbetalas till UF-centrets inkomstkonto eller kan återkrävas vid behov. Tilläggsinformation: 


Ansökningsförfarande: