Ohjausmalli

KEHA-keskuksen toiminnan strategista kehittämistä ohjaa sekä tavoitteista ja resursseista toiminnallisessa tulosneuvottelussa sopii TEM. Poikkeuksena tietohallintoon liittyvät palvelut, joiden toimintaa ohjaa lisäksi VM alueellisen tietohallinnon johtoryhmän avulla.

Kehittämis- ja hallintokeskuksen toimintaa ohjaavat omilla toimialoillaan sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö tai keskushallinnonvirasto, jonka tehtäväksi ohjaus on erikseen säädetty tai määrätty.
 
Kehittämis- ja hallintokeskuksen toiminnan ohjauksen sisällöstä ja menettelytavoista voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.