Palvelujemme piirissä

KEHA-keskuksen palvelujen piiriin kuuluvat

  • 15 ELY-keskusta,
  • 15 TE-toimistoa,
  • ohjaavat tahot: ministeriöt ja keskusvirastot,
  • kunnat, julkisyhteisöt, yhdistykset, yritykset, maatilat ja 
  • henkilöasiakkaat.

Lisäksi tulos- ja palvelusopimusasiakkaitamme ovat työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojelu, Energiavirasto, Finnvera, Keksintösäätiö, Valvira, Aluehallintovirastot, Digi- ja väestötietovirasto, Keksintösäätiö, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, yhteispalvelupisteet ja seudulliset yrityspalvelupisteet ja -keskukset.