Palvelujemme piirissä

 

  • 15 ELY-keskusta
  • 15 TE-toimistoa
  • Ohjaavat tahot (ministeriöt ja keskusvirastot)
  • Kunnat, julkisyhteisöt, yhdistykset, yritykset, maatilat ja henkilöasiakkaat

 

Lisäksi tulos- ja palvelusopimusasiakkaina;

TEM, VM, MMM, YM, STM Työsuojelu, Energiavirasto, Finnvera, Keksintösäätiö, Valvira, Aluehallintovirastot, Maistraatit, Keksintösäätiö, Tukes, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, yhteispalvelupisteet ja seudulliset yrityspalvelupisteet ja –keskukset