fi_2.png

Svenska   English

Hakemuksen täydentäminen

HAKU ON PÄÄTTYNYT 31.10.2020

Tuki uudelleentyöllistämiseen

Uudelleentyöllistämisen tuella tuetaan ravitsemisyritysten valmiutta ja kykyä työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen.

Tukea on mahdollista saada enintään siitä työntekijämäärästä, joka yrityksellä on ollut helmikuussa 2020 laskennallisesti kokoaikaisessa työsuhteessa. 

Tukea voidaan maksaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn osalta, kutakin tuen piiriin luettavaa työntekijää kohden 1 000 euroa. Tukea maksetaan tällöin vuokratyöntekijästä, jota kohden laskutus on vähintään 4500 euroa rajoitusvelvoitteen päättymistä seuraavan kolmen kuukauden ajalta.

Tuen määrä on 1 000 euroa työntekijää kohden.

Tukea voidaan myöntää yksittäiselle yritykselle tai konsernille enimmillään 800 henkilöstä, enintään 0,8 miljoonaa euroa. Tukeen eivät ole oikeutettuja ne työntekijät, joiden palkkakustannuksiin yritys saa muuta julkista tukea.

 • Tuen saamisen edellytyksenä on, että yritys maksaa rajoituksen päättymisen jälkeen työntekijälle kolmen kuukauden (1.6.–31.8.2020) ajalta palkkaa yhteensä 2 500 euroa.
 • Palkan tai henkilöstöpalveluyrityksen laskutuksen ei tarvitse kertyä koko edellä mainitulta ajalta. Riittää, että yritys maksaa palkkaa tai henkilöstöpalvelusta mainitun määrän verran.
 • Yrityksen ei tukea saadakseen tarvitse avata liikettä välittömästi rajoitusvelvoitteen päättymisen jälkeen, mikäli se ei ole esimerkiksi liiketaloudellisesti heti kannattavaa.
 • Tuen saamisen ehtona ei ole myöskään tietty työaika, vaan ainoastaan se, että yritykselle syntyy palkkakustannuksia työntekijästä määräajan kuluessa vähintään 2 500 euroa, tai henkilöstöpalveluyrityksen laskutusta vähintään 4 500 euroa vuokratyöntekijää kohden. Palkalla tarkoitetaan työntekijälle maksettavaa palkkaa ennen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä.

Tuki myönnetään ja maksetaan yrityksen hakemuksesta jo ennen kuin yritys on tosiasiallisesti maksanut palkan työntekijälle tai laskun henkilöstöpalveluyritykselle.  

Maksaminen perustuu yrityksen ilmoittamaan työntekijämäärään. Edellytyksenä on, että yritys sitoutuu tukea hakiessaan maksamaan palkkaa tuen saamisen edellytyksenä olevan määrän ja ottamaan vuokratyöntekijöitä ilmoittamansa määrän.

Avustuksen käyttö selvitetään KEHA-keskuksen toimesta jälkikäteen valvontatoimilla.

Hakemus on jätettävä viimeistään 31.10.2020. 

Hae tukea ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. 

 • Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen mahdolliset vaadittavat liitteet. Näin nopeutat hakemuksen käsittelyaikaa.  
 • HUOM! Sähköiseen asiointipalveluun pääset alta löytyvän linkin kautta valitsemalla näytön oikeasta yläreunasta Kirjaudu –painike. Tämän jälkeen avautuu tunnistautuminen, johon tarvitset vahvan tunnistautumisen välineen (esim. pankkitunnus, varmennekortti tai mobiilivarmenne) ja tämän jälkeen lomake avautuu suoraan täytettäväksi. 
 • Hakuohje (pdf)

Mikäli hakemuksen täyttää yrityksen puolesta esim. tilitoimisto, tulee sähköisellä lomakkeella valita kohta "Täten vakuutan että minulla on valtuus tehdä hakemus tämän yrityksen puolesta".

Saat järjestelmästä kuittausviestin sähköpostiisi, jonka olet hakemuksessasi ilmoittanut. Mikäli hakemus on lähetetty ilman sähköpostiosoitetta, ei vastaanottokuittausta tule. Olethan huolellinen, että sähköpostiosoitteesi on kirjoitettu hakemuksessa oikein.

HAKU ON PÄÄTTYNYT 31.10.2020. 

Kirjeposti: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, PL 1000, 50101 Mikkeli

Hakemusta on mahdollista täydentää:

 • Hakemuksen täydennys lähetetään sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.keha@ely-keskus.fi 
 • Kirjoita viestin otsikkokenttään sana täydennys ja alkuperäisen hakemuksesi nimi (joko Korvaus ravitsemisalan toiminnan rajoittamisen hyvittämisestä tai Korvaus ravitsemisalan uudelleen työllistämisen tukemisesta).
 • Kirjoita viestin sisältöön yrityksen nimi ja y-tunnus sekä täydennettävä asia.
 • Lisää mahdollinen aiemmin saamasi asiointitunnus sisältökenttään (asiakas saa asiointitunnuksen asioidessaan sähköisesti).

Mikäli KEHA-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta.

Kun KEHA-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle.

Yrityksellä on velvoite palauttaa liikaa maksettu tuki, mikäli se ei työllistä myöntöpäätöksen mukaista henkilömäärää tai näille ei kerry maksettavia palkkoja vaadittavaa 2500 euron määrää.