fi_2.png

Svenska  English

Hyvityksen määrä | Hakemus | Hakemuksen täydentäminen | Liikaa maksetun hyvityksen palautus

Haku on päättynyt 31.8.2020

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta

Hyvitystä voivat saada sellaiset ravitsemisyritykset, joiden rajoitusvelvoitteen 4.4.–31.5.2020 aikainen keskimyynti on ollut pienempi yritystoiminnan luonteen mukaisesti tarkasteltuna joko

 • vuoden 2020 tammi-helmikuun tai
 • vuoden 2019 huhti-toukokuun keskimyyntiin verrattuna.

Tarkastelu tehdään siltä ajanjaksolta, joka on ollut hakijan kannalta suurempi.

Yritykset, joiden myynti on toteutunut rajoitusvelvoitteen aikana mainittujen tarkasteluajanjaksojen mukaisina, eivät ole tuen piirissä. Tuen piirissä eivät myöskään ole henkilöstöravintolat, joiden toimintaa ei ole rajoitettu eli palvelua tarjotaan pelkästään henkilöstölle/rajoitutulle henkilöpiirille eivätkä yritykset, jotka ovat konkurssissa.

Kompensaatio myönnetään tilavuokrista, lvis-maksuista ja muista samankaltaisista "joustamattomista" juoksevista menoista aiheutuneesta rasitteesta, ei kuitenkaan ainehankintojen tai palkkojen kustannuksista eikä investoinneista.

Hyvityksen määrä

Hyvityksen määrä on 15 % enintään 1 milj. euron määräisestä myyntiin perustuvasta vertailuluvusta ja tätä suuremmasta määrästä 5 %. Hyvityksen enimmäismäärä on 500 000 euroa.

Hyvityksen laskuperuste:

 • Muutos, joka myynnille on aiheutunut rajoitusvelvoitteesta ajalta 4.4.–31.5.2020 suhteutetaan aiempiin edellä mainittuihin 2020 tai 2019 vertailujaksoihin.
 • Hyvitystä maksetaan rajoitusvelvoitteen yhteensä 58 päivältä.
 • Taustatietona käytetään yrityksen verottajalle arvonlisäverotuksessaan ilmoittamaa tietoa.

Hyvitys suoritetaan pääsääntöisesti ilman hakemusta nk. joukkomaksatuksena
>> 4.6.2020 TEM Tiedonanto ravitsemisyrityksille ennakko ja loppusuorituksesta (pdf)

1) Päätoimiset yritykset, joilla on verottajalle toimitettu 4/2020 alv-ilmoitus
>> hyvitys maksetaan kahdessa erässä automaattisesti nk. joukkomaksatuksena verottajan tietoihin pohjautuen eikä vaadi yritykseltä mitään toimenpiteitä.

2) Yritykset, joilla ei ole verottajalle toimitettua 4/2020 alv-ilmoitusta, tai on yritys, jolla on muu päätoimiala tai on henkilöstöravintola
>> hyvitys maksetaan yrityksen toimittamasta hakemuksesta. Hakemus on jätettävä viimeistään 31.8.2020.

Huomio.png Voit tarkistaa Y-tunnukseen perustuvan verkkokyselyn avulla kuuluuko yritys automaattiseen joukkomaksatukseen vai hakemusmenettelyyn.

Huom! Toiminnan rajoittamisen hyvitykseen liittyvän Y-tunnuskyselyn yritystietoja on päivitetty 5.6. klo 14.50. Mikäli olet tarkistanut tietosi ennen em. ajankohtaa, kannattaa kysely tehdä uudelleen.

Joukkomaksatuksena maksettava hyvitys maksetaan kahdessa erässä.
Hyvityksen saaminen ei vaadi yritykseltä toimenpiteitä.

Joukkomaksatuksen piirissä oleville hyvityksen ennakkona maksettavan ensimmäisen osaerän laskentaperuste on:

Tammi/helmikuun 2020 tai huhti/toukokuun 2019 kuukausimyynti (vertailuluku) * 0,75 (myynnin laskun olettama) * 0,15 (hyvitysosuus) = hyvityksen määrä.

KEHA-keskus varmistaa, että yritykselle sovelletaan sille edullisinta vertailua. Ennakkosuoritus näkyy saajan tiliotteella viitteenä "MARA-hyvitys toiminnan rajoitus www.keha-keskus.fi". Ennakkosuoritus maksetaan yrityksen verottajalle antaman pankkitilitiedon perusteella.

Loppumaksu maksetaan huhtikuun tosiasiallisen myynnin aleneman perusteella vertailtuna edullisimpaan referenssiajankohtaan seuraavalla laskentaperusteella:

Keskimyynti enintään miljoona euroa: yrityksen hyvitysosuus rajoitusajalta on 15 prosenttia, jolloin laskukaava on seuraava: (huhtikuun myynnin alenema verrattuna vertailukuukausien keskimyyntiin) * 15% *1/30 * 58 – ennakkona maksettu osuus = lopullinen hyvitys

Ennakkona suoritettu osaerä vähennetään hyvityksen lopullisesta suorituksesta, joka voidaan tehdä vasta kesäkuun 12. päivän jälkeen käytettäviksi tulevien arvonlisäverotietojen perusteella.

Loppusuoritus näkyy saajan tiliotteella viitteenä "MARA-hyvitys toiminnan rajoitus www.kehakeskus.fi". Ravitsemisyritys saa toiminnan rajoittamisen hyvityksestä kirjallisen päätöksen oikaisuvaatimusohjeineen.

HUOM! Mikäli huhtikuun alv-kuukausi ilmoitusta ei ole jätetty, loppumaksatusta ei voida toteuttaa.

 

Hyvityksen hakeminen hakemuksella

Mikäli yrityksesi ei kuulu automaattisen maksatuksen piiriin tukea haetaan yhdessä erässä ja hakemuksesta. Haku on päättynyt 31.8.2020.
(= yritys, jolta ei ole verottajalle toimitettua 4/2020 alv-ilmoitusta, tai yritys, jolla on muu päätoimiala tai on henkilöstöravintola)

Rajoitusajalta hyvityksenä voidaan suorittaa enintään se määrä, mikä tulisi merkittäväksi kirjanpitoasetuksessa (1339/1997) sekä pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksestä esitettävistä tiedoista annetussa asetuksessa (1753/2015) säädetyissä tulolaskelmakaavoissa liiketoiminnan muut kulut –nimikkeeseen vähennettynä mahdollisella toiminnan keskeytymisestä saadulla vakuutuskorvauksella.

Tämän todentamiseksi hakemuksessa on esitettävä tieto vakuutuslaitoksen rajoitusajalta yritykselle mahdollisesti suorittamasta korvauksesta, jolloin se vähennetään rajoitusajan hyvityksestä.

Hae tukea ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella: Haku on päättynyt 31.8.2020

 • Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen mahdolliset vaadittavat liitteet. Näin nopeutat hakemuksen käsittelyaikaa.
 • HUOM! Sähköiseen asiointipalveluun pääset alta löytyvän linkin kautta valitsemalla näytön oikeasta yläreunasta Kirjaudu –painike. Tämän jälkeen avautuu tunnistautuminen, johon tarvitset vahvan tunnistautumisen välineen (esim. pankkitunnus, varmennekortti tai mobiilivarmenne) ja tämän jälkeen lomake avautuu suoraan täytettäväksi.
 • Hakuohje (pdf)

>> Sähköiseen asiointipalveluun  - Haku on päättynyt 31.8.2020

Mikäli hakemuksen täyttää yrityksen puolesta esim. tilitoimisto, tulee sähköisellä lomakkeella valita kohta "Täten vakuutan että minulla on valtuus tehdä hakemus tämän yrityksen puolesta".

Saat järjestelmästä kuittausviestin sähköpostiisi, jonka olet hakemuksessasi ilmoittanut. Mikäli hakemus on lähetetty ilman sähköpostiosoitetta, ei vastaanottokuittausta tule. Olethan huolellinen, että sähköpostiosoitteesi on kirjoitettu hakemuksessa oikein.

Mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, hakemuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköpostitse KEHA-keskuksen kirjaamoon.

Sähköposti: kirjaamo.keha@ely-keskus.fi
Kirjeposti: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, PL 1000, 50101 Mikkeli
 

Hakemusta on mahdollista täydentää:

 • Hakemuksen täydennys lähetetään sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.keha@ely-keskus.fi 
 • Kirjoita viestin otsikkokenttään sana täydennys ja alkuperäisen hakemuksesi nimi (joko Korvaus ravitsemisalan toiminnan rajoittamisen hyvittämisestä tai Korvaus ravitsemisalan uudelleen työllistämisen tukemisesta).
 • Kirjoita viestin sisältöön yrityksen nimi ja y-tunnus sekä täydennettävä asia.
 • Lisää mahdollinen aiemmin saamasi asiointitunnus sisältökenttään (asiakas saa asiointitunnuksen asioidessaan sähköisesti).

Mikäli KEHA-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta.

Kun KEHA-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle.

Liikaa maksetun hyvityksen palauttaminen

Mikäli olette saaneet päätöksen liikaa maksetun hyvityksen palauttamisesta: 

Palauta liikaa maksettu hyvitys KEHA-keskuksen tulotilille FI96 5000 0120 3179 78, OKOYFIHH, kirjoita viestikenttään tieto MARA-hyvitys palautus, diaarinumero ja yrityksen y-tunnus.