fi_2.png

Svenska  |  English

Tilannetieto | Maksatusten aikataulu | Uutisia

Väliaikaiset tuet ja hyvitykset

Haku avautui 5.6.2020.

Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin lainsäädännöllä voimakkaasti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 4.4.–31.5.2020 väliseksi ajaksi. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään vaikutuksia.

Malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta ja joita on mahdollista saada kumpaakin.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta

 • Kohtuullinen hyvitys niistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet rajoitusvelvoitteen aikana.
 • Kompensaatio myönnetään tilavuokrista, lvis-maksuista ja muista samankaltaisista joustamattomista juoksevista menoista aiheutuneesta rasitteesta, ei kuitenkaan ainehankintojen tai palkkojen kustannuksista eikä investoinneista.
 • Hyvitys suhteutetaan siihen muutokseen, mikä yrityksen myynnille aiheutui rajoitteen aikana.
 • Hyvitys maksetaan joukkomaksatuksena päätoimisille ravitsemisyrityksille, joilla on verottajalle toimitettu 4/2020 alv-ilmoitus. Muille yrityksille tuki myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.8.2020.

Lue lisää toiminnan rajoittamisen hyvittämisestä

Tuki uudelleentyöllistämiseen

 • Tukea valmiuteen ja kykyyn työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen.
 • Tukea voidaan kohdentaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn maksamiseen.
 • Tuki myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.10.2020.

Lue lisää uudelleentyöllistämisen tuesta

Tuet myöntää ja maksaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Ravitsemisyrityksille maksettu joukkomaksatuksena hyvityksiä toiminnan rajoittamisesta 74 miljoonaa euroa

Tilannetieto 2.7.2020

Ravitsemisalan toiminnan rajoittamisen hyvityksiä on maksettu joukkomaksatuksena 30.6. mennessä 73,9 miljoonaa euroa yhteensä 7 016 yritykselle.

Hyvitykset maksettiin kesäkuussa kahdessa erässä joukkomaksatuksen piiriin kuuluneille yrityksille. Ensimmäinen erä maksettiin Verohallinnolta 5.6 saatujen tietojen ja myynnin arvioidusta alenemasta säädetyn laskentakaavan perusteella. Loppuerä maksettiin Verohallinnolta 18.6. saatujen todellisten myyntitietojen pohjalta. Loppusuoritus näkyy tileillä normaalien pankkipäivien mukaisesti viitteellä "MARA-hyvitys toiminnan rajoitus www.keha-keskus.fi". Yrityksille lähetetään lisäksi kirjallinen päätös oikaisuvaatimusohjeineen.

Joukkomaksatuksen piiriin kuuluneiden osalta ovat ilman loppumaksatusta vielä ne yritykset, jotka eivät olleet toimittaneet loppuerän suorittamiseen tarvittavaa huhtikuun alv-ilmoitusta määräaikaan 12.6. mennessä, sekä yritykset, joille ulosottovirasto on määrännyt maksukiellon. Maksukiellon alaisille yrityksille ei maksettu ennakkoa, vaan ulosmittauksesta vapaa tuki maksetaan yhdessä erässä. KEHA-keskus lähettää näille yrityksille lisäselvityspyynnöt alv-ilmoituspuutteesta sekä päätökset loppumaksatuksesta heinäkuun puoliväliin mennessä.

Lisäksi käsittelyssä ovat ne yritykset, joille maksettu ennakkoerä on ylittänyt todelliseen myynnin alenemaan perustuvan hyvityksen määrän, eli ne ovat saaneet hyvitystä liikaa. KEHA-keskus lähettää yrityksille palautuspyynnöt liikaa maksetusta tuesta heinäkuun aikana. Mikäli maksettu tuki jää alle 100 euroon, ei tukea peritä takaisin. Takaisinperittävä määrä on 2,95 miljoonaa euroa, ja se kohdistuu reiluun tuhanteen yritykseen.

Hakemusten käsittelyn tilanne

Joukkomaksatuksen ulkopuolisia hakemuksia toiminnan rajoittamisen hyvittämiseen on saapunut 30.6. mennessä 829 kpl ja niiden käsittely on aloitettu. KEHA-keskuksen maksatusjohtaja Pauliina Smolanderin mukaan tavoitteena on, että nyt sisällä olevat hakemukset saadaan käsiteltyä heinä-elokuun kuluessa. Hakemuksia voi edelleen jättää 31.8.2020 saakka. Hakemukset pyritään käsittelemään ripeästi, joukkomaksatuksen valmistuttua.

Uudelleentyöllistämisen tukihakemuksia on saapunut 30.6. mennessä 1408 kpl. Niiden käsittely on hyvässä vauhdissa. Hakemuksia voi jättää aina 31.10.2020 saakka.

KEHA-keskuksesta muistutetaan hakemusten huolellisesta täyttämisestä käsittelyn nopeuttamiseksi.

Maksatusten aikataulu

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta

 • joukkomaksatuksen ennakkoerä maksettu 18.6.2020 mennessä
 • joukkomaksatuksen loppuerä maksettu 30.6.2020 mennessä
 • hakemusten käsittely aloitettu
Tuki uudelleentyöllistämiseen
 • hakemusten käsittely ja maksatus aloitettu
Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Uutisia ja lisätietoja